Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи

Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи

Назва:
Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,48 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему
Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи


КЛАСНИЙ КЕРІВНИК. ФУНКЦІЇ, НАПРЯМИ І ФОРМИ РОБОТИ
Класний керівник у школі
Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тоб-то, крім викладання певного предмета він дбає про об'єд-нання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів ви-ховної та навчальної роботи з учнями класу.
У XIX ст. цими питаннями займалися звільнені від уроків наглядачі, класні дами, вихователі. Після 1917 р. їх посади були скасовані (подекуди залишилися на громадських засадах), у 1935 р. поновлені як додаткові до основної учительської посади. У сучасній школі звільнення класно-го керівника від учительської роботи не передбачене, оскіль-ки на уроках педагог має змогу вивчати дітей. Проте часто класні керівники вважають, що їхні функції обмежуються лише організаційно-педагогічними справами.
У своїй діяльності класний керівник тісно пов'язаний з іншими шкільними працівниками. Із заступником дирек-тора школи з виховної роботи він планує свою діяльність, бере участь у підготовці й проведенні шкільних свят, уро-чистих подій, інших заходів. З учителем праці, виклада-чем організації виробництва з'ясовує питання профорієн-таційної виховної роботи; з бібліотекарем — проблеми за-безпечення класу підручниками, стан читання учнями художньої літератури; з учителем фізичного виховання — участь у підготовці і проведенні спартакіад та ін. Тому клас-ними керівниками призначають найдосвідченіших учителів-вихователів. Діяльність класного керівника урізнома-нітнює, пожвавлює виховну роботу в класі, особливо в ко-лективі старшокласників, спрямовує її на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший ви-яв здібностей та уподобань школярів.
Функції класного керівника
Завдання і зміст виховання всебічно розвиненої осо-бистості визначають функції класного керівника:—
забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармо-нійного розвитку вихованців, їх самореалізації;—
у співдружності з батьками, вчителями, дитячими громадськими організаціями здійснювати всебічне вихо-вання школярів у процесі навчально-виховної роботи в школі та за її межами;—
систематично аналізувати індивідуальні анатомо-фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвит-ку учнів класу; давати рекомендації іншим учителям, бать-кам щодо необхідності враховувати індивідуальні та віко-ві особливості розвитку кожного вихованця;—
здійснювати організацію і виховання первинного уч-нівського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвит-ку, координувати діяльність учителів які працюють у класі;—
організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров'я учнів;—
здійснювати організаційно-виховну роботу з учня-ми, батьками та учителями для формування в школярів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяль-ності з урахуванням їх індивідуальних можливостей;—
організовувати позакласну виховну роботу з учня-ми, сприяти залученню їх до роботи позашкільних дитя-чих виховних закладів, дитячих громадських організацій;—
здійснювати цілеспрямовану організаційно-педаго-гічну роботу з батьками, забезпечувати системність у фор-муванні їх психолого-педагогічної культури;—
домагатись єдності вимог до вихованців з боку школи й сім'ї, підтримувати зв'язок з вихователями груп подов-женого дня, керівниками гуртків, студій,—
спортивних секцій, дитячими громадськими організа-ціями;—
вести відповідну документацію, подавати керівниц-тву школи відомості про успішність, розвиток і вихова-ність учнів; стежити за веденням учнями щоденників.
Конкретні обов'язки класного керівника зазначені у Статуті середньої загальноосвітньої школи. Класний ке-рівник має право відвідувати уроки всіх учителів у своє-му класі, запрошувати до школи батьків або опікунів уч-нів класу, подавати клопотання до дирекції про заохочен-ня або застосування стягнення до учнів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок