Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Кредитно-модульна система навчання України

Кредитно-модульна система навчання України

Назва:
Кредитно-модульна система навчання України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,98 KB
Завантажень:
631
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Кредитно-модульна система навчання України
Важливим чинником реалізації завдань Болонського процесу є участь держав і європейських організацій на рівні прийняття політичних рішень і фінансової підтримки, сприяння прийняттю нових членів цього процесу.
Те, що в структурі вищої освіти України вже багато років закладено двоступеневість і вже опрацьовано освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста та магістра, дає нам можливість говорити про певне наближення до системи, проголошеної Болонською декларацією. Створена і функціонує дер-жавна система контролю якості освіти.
Тобто вже закладено певні основи системи "двоступенева освіта" — "контроль якості освіти" — "кредитно-модульна система", визначеної євро-пейськими експертами, як "золотий трикутник".
Розглянемо більш докладно удосконалення навчального процесу та впрова-дження кредитио-модульної системи, адаптованої до Європейської системи кре-дитного взаємозаліку (ЄСКВ), — і питання розвитку системи забезпечення і контролю якості освіти.
Нині у світовій системі вищої освіти найширше використову-ють різноманітні системи залікових одиниць (європейська система, американська система, британська система, й система країн Азії і басейну Тихого океану). Вибір однієї з цих систем або розробити національної системи залікових одиниць потребує спеціального дослідження. Як варіант, розраховуючи трудомісткість засвоєння дисциплін, можна використовувати методику, запропоновану Міністерством освіти Росії (36 годин загальної трудомісткості (27 астрономічних годин) оцінюють як одну залікову одиницю)
Щодо ECTS, то її запропоновано в 1997 p. Європейською Комісією. Система також може використовуватися в рамках одного ВНЗ або між ВНЗ однієї країни. Система ECTS забезпечує спосіб вимірювання і порівняння результатів навчання при переході з одного ВНЗ в іншій.
ECTS у вищий освіті покликана вирішити три проблеми:—
структурувати навчальні плани вищих навчальних закладів різних дер-жав з метою забезпечення їх сумісності;—
поліпшити академічну мобільність студентів;—
забезпечити академічне визнання.
ECTS розроблено за програмою SOCRATES/ ERASMUS (1988—1995 pp.). Вона пройшла випробування протягом ше-сти років як пілотний проект, в якому взяли участь 145 ВНЗ країн Євро-пейської співдружності. На початковій стадії система охоплювала п’ять освітніх напрямів: МВА (Business Administration), хімію, історію, технічну механі-ку, медицину.
Восени 1995 p. Європейська комісія запропонувала розширити коло дис-циплін і втягнути в систему неуніверситетський сектор вищої освіти. У ре-зультаті, в 1996/97 p. 38 нових університетів (348 факультетів) і 36 ВНЗ неуніверситетського типу (206 факультетів) використовували ECTS.
На основі результатів пілотного проекту система ECTS показала себе ефективним інструментом для створення прозорих навчальних планів, сприя-ла академічному визнанню і, була включена як окремий компонент вищої освіти.
У 1997/98 p. систему ECTS у введено 772 ВНЗ, протягом двох років (1998— 1999 pp.) ще 290 ВНЗ використали гранти щодо введення системи ECTS.
У 1999—2000 pp. більш як 1200 європейських ВНЗ за 6000 навчальних програм використовували систему ECTS у рамках студентського обміну. Найбільш інтенсивно систему ECTS використовують в п'яти країнах Європи: Франції, Іспанії, Німеччині, Італії і Великобританії. У кожній з цих країн щорічно відбувається більш як 12 тис. студентських обмінів тільки всередині однієї країни. Усього у країнах ЄС тільки в 2000 p. відбулося близько 750 тис. обмінів студентами. Галузі наук, за якими найчастіше відбуваються обміни студента-ми, — бізнес, лінгвістика (філологія), соціальні, інженерні та юридичні науки.
Система ECTS — це формальна процедура кількісної оцінки виконаного студентом обсягу роботи (трудомісткість) у процесі вивчення певного курсу. Вважається, що мінімальне число ETCS-кредитів, яке відповідає успішно завершеному навчальному року, дорівнює 60. Таким чином, у ECTS академічний рік як одиниця виміру в системі визнання до-кументів про освіту і кваліфікацію асоціюється з визначеним обсягом роботи, що у свою чергу поділяється на визначені порції -— ECTS-кредити.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Кредитно-модульна система навчання України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок