Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників

Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників

Назва:
Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,46 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників


Професійне мовлення спеціаліста будь-якої галузі пов’язане з його особистим, індивідуальним словником, що відображає біологічні, соціальні, психологічні й фахові характеристики конкретної особистості і складається з лексико-фразеологічного ядра (загальновживаної лексики), професійної лексики та фразеології і слів та словосполучень, пов’язаних з інтересами індивіда. Майстерне володіння термінологічною лексикою свідчить про глибоке розуміння професійних понять і явищ, є показником культури фахового мовлення, запорукою успіху спеціаліста на сучасному ринку праці і забезпечення його конкурентноздатності [2, с. 11]. У коло професійної лексики майбутнього фахівця аграрної галузі входять загальнонаукові й спеціальні терміни, офіційно-ділова лексика та загальновживані мовні одиниці.
З огляду на значний обсяг наукової та професійної термінології, яку мають засвоїти майбутні фахівці-аграрники; невелику кількість годин, відведених на опанування професійною лексикою; розпорошеність термінологічних знань за дисциплінами як природничо-гуманітарного, так і блоку фахових та спеціальних дисциплін; недостатню методичну базу, – постає питання про опрацювання і поширення результатів відповідних досліджень і досвіду з цього напрямку в навчальних закладах, об’єктивної оцінки пропонованих технологій навчання і вивчення можливих шляхів удосконалення якості термінологічної підготовки випускників.
Аналіз педагогічної практики свідчить, що формування професійних термінологічних знань йде повільно, методом спроб і помилок, шляхом дублювання досвіду колег, не використовуючи методики викладання спеціальних дисциплін, методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, не застосовуючи новітні педагогічні технології.
Під поняттям професійно-термінологічної компетентності (ПТК) розуміють здатність фахівця відповідати вимогам професії (на рівні еталонних норм) та демонструвати належні особисті якості в ситуаціях професійного спілкування, мобілізуючи для цього знання фахової термінології, вміння та навички використовувати з точністю і лінгвістичною правильністю терміни в усному і писемному професійному мовленні, ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації та досвіді, усвідомлюючи необхідність самовдосконалення та саморозвитку [3, с. 6]. Таку компетентність набувають упродовж життя.
Для формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх аграрників необхідна відповідна організація навчального процесу та створення сприятливих психолого-педагогічних умов [3, с. 12]. Зокрема, провідними умовами є: сформованість професійної педагогічної компетентності викладача, відбір і структурування змісту навчального матеріалу відповідно до пізнавальних можливостей студентів; реалізація системи методів навчання, спрямованих на поетапне оволодіння професійною термінологією.
Теоретичний аналіз проблеми дозволяє стверджувати, що термінологічні знання повинні формуватись на загальнодидактичних принципах [3, с. 10] (науковостi, свiдомого засвоєння знань, систематичностi й послідовності навчання, міцності засвоєння знань, індивідуального підходу до студентів i т. д.) i конкретизуватися специфiчними принципами навчання [4, с. 166] (міждисциплінарності, орiєнтацiї на майбутню професiйну діяльність).
Педагогічні умови, фактори та принципи навчання складають основу наукової концепції системного формування ПТК студентiв [4, с. 169]. Пpи pозpобцi педагогiчних систем вченi найчастiше зупиняються на таких її складових, як: студенти, викладачі (чи технічні засоби навчання), цiлi, змiст, пpоцеси, оpганiзацiйнi фоpми виховання i навчання [1, с. 290], pеальний pезультат [9, с. 27], пpинципи, пiдходи (констpуктивний, технологiчний, дослiдницький) [7, с. 8] тощо. Однак, без урахування всіх нюансів світоглядно-педагогічних аспектів, визначення всієї гами компонентів, що впливають на свідомість молоді, неможливо створити цілісну систему формування досліджуваної компетентності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок