Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина

Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина

Назва:
Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,83 KB
Завантажень:
105
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина


Яскравим прикладом розв'язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід вітчизняного гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського, творча спадщина якого має велике те-оретичне і практичне значення. Нині, коли педагогічна наука і всі ланки сис-теми освіти намагаються вирішити складні завдання, одним із яких є вихо-вання гуманістичних цінностей у під-ростаючого покоління, у науково-практичному доробку В.О. Сухомлин-ського можна знайти поради і шляхи для їх успішного вирішення, що і зу-мовлює актуальність нашої розвідки.
Творча спадщина Василя Олексан-дровича з кожним роком привертає все більшу увагу наукової і педагогіч-ної спільноти як у нашій країні, так і за рубежем. Серед багатьох напрямів досліджень творчості В.О. Сухомлин-ського виокремлюється плідна праця уманської школи під керівництвом акад. В.Г. Кузя (Н.В. Безлюдна, Г.Л. Бон-даренко, Т.Д. Кочубей, Л.І. Мамчур, Л.В. Ткачук). Розроблена українським практиком педагогічна система не тіль-ки збагатила педагогічну науку нова-торськими ідеями й положеннями, значно розширила теорію і освітню ви-ховну практику, а й була своєрідним революційним етапом розвитку вітчиз-няної педагогічної думки.
У своїй діяльності В.О. Сухомлинський багато уваги приділяв становленню особистості, зокрема гуманістичному вихованню. Це засвідчують його чис-ленні монографії, брошури, етапі та оповідання, його практична діяльність і, головне, її результати — навчальні успі-хи вихованців Павлиської школи, їхнє життя, моральна культура і, звичайно, гуманність, яка є візитною карткою кожного учня. Василь Олександрович в умовах радянського тоталітаризму та формалізму створив оригінальну ви-ховну систему, яка відповідала не лише вимогам свого часу, а й певною мірою випередила його. Вона виявилася жит-тєздатною, тому що у своїй основі орієнтувалася на Людину, її почуття, пере-живання, емоції, на Людину, яка була рівною у правах та обов'язках з інши-ми, на Людину, як найвищу цінність.
Педагогіку В.О. Сухомлинського ми по праву називаємо гуманістичною, оскільки вона є джерелом розвитку те-орії і практики національного вихован-ня, в якому чільне місце належить вихо-ванню загальнолюдських духовних цін-ностей. В.О. Сухомлинський був твер-до переконаний, що «в житті людини не повинно бути жодної хвилини, коли б вона не набувала 6 духовних ба-гатств» 15, с.142].
Павлиський педагог розглядає ви-ховання як процес, наслідки якого за-лежать від утвердження в освітньому закладі гуманістичних взаємин, культу-ри як основи навчання і виховання, визнання прав особистості дитини. Він був переконаний, що вимогливість, підпорядкування, керівництво, управ-ління, система залежностей — не го-ловні для створення колективу. Голов-ними є гуманні людські взаємини між учнями, між вихователями і вихованця-ми, і на цій основі формуються єдині поняття про добро і зло 14, с.563].
Василь Олександрович, аналізую-чи фактори гуманістичного виховання, підкреслює провідну роль сім'ї у фор-муванні гуманістичних цінностей. Адже те, що набувається в сім'ї, зберігається дитиною протягом усього життя. Від гармонійності і стабільності стосунків у сім'ї, її психологічного клімату, мо-рального здоров'я, панування естетич-них смаків та етичних норм поведінки залежать і рівень розвитку суспільства, бо «якщо дитина виростає в обстанов-ці безсердечності, вона стає байду-жою до добра і краси» /5, с.92].
Сім'я може бути як позитивним, так і негативним фактором виховання. По-зитивний вплив на ще не сформовану особистість полягає в тому, що ніхто, крім матері, батька, бабусі й дідуся, сестри чи брата, не ставиться до них з такою любов'ю і турботою. Однак жо-ден інший соціальний інститут не може завдати стільки шкоди вихованню ди-тини, скільки це може зробити сім'я. Тому передусім у сім'ї має панувати ат-мосфера доброзичливості, довіри, любові, взаємодопомоги.
Учений добре розумів, що є речі, яким не можна навчити і які розвивають-ся у процесі спілкування спочатку з най-ближчими людьми, а згодом утверджу-ються, міцніють, або ж, навпаки, атрофу-ються під впливом соціального середо-вища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок