Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Професійна культура в системі категорій філософії освіти

Професійна культура в системі категорій філософії освіти

Назва:
Професійна культура в системі категорій філософії освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,85 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 378.37.03
Пономарьов О.С., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Професійна культура в системі категорій філософії освіти
На основі результатів онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та морально-етичного статусу поняття професійної культури обґрунтовано необхідність її віднесення до категорій філософії освіти. Наведено значення оволодіння професійною культурою в особистісному розвитку людини. Показано наявність прямих і зворотних зв 'язків між професійною культурою і життєвими цінностями людини, її духовністю взагалі.
On the basis of the results of the ontological, gnosiological, axiological and ethics status of a professional culture concept, the necessity of its attributing to the categories of philosophy of education is grounded. The importance of possessing professional culture in a person's private development and life is underlined. The existence of direct and reverse connections of a person's professional culture, life values and spirituality in general is shown. Предметом сучасної філософії освіти як міждисциплінарної галузі філософської науки виступають сутність і природа всієї множини явищ, притаманних освітньому процесові. Розглядаючи онтологічний статус самого соціального феномену освіти і гами процесів, що його супроводжують, філософія освіти зосереджує свою увагу на призначенні, функціях і структурі освіти, на шляхах її розвитку відповідно до вимог логіки соціального прогресу.
Відповідно до цього фор-мується і понятійно- категоріальний апарат філософії освіти. Як і в інших напрямках прик-ладної філософії, він певною мірою є спільним як з категоріями самої філософії, так і з системою основних понять у галузі освіти. Йдеться перш за все про філософію вищої освіти. Адже саме тут людина отримує фахову підготовку і особистісний розвиток відповідно до соціальних вимог стосовно її професійної та соціальної компетентності.
Тому в системі категорій філософії освіти вживаються перш за все такі поняття, як сутність і призначення освіти, її цілі, завдання і зміст, цінності освіти і професійна компетенція, особистість і особистісний розвиток, світоглядні позиції та ціннісні орієнтації, культура і соціалізація особистості тощо. При цьому звичайно вважається, що завдання вищої освіти полягають у забезпеченні належної професійної та загальнокультурної підготовки фахівця та його особистісного розвитку, тобто ці завдання обмежуються формуванням його професійної та соціальної компетенцій. У той же час ще вкрай недостатня, на наш погляд, увага і в педагогічній теорії, і в освітній практиці приділяється такому надзвичайно важливому завданню, яким постає формування і розвиток професійної культури майбутніх фахівців.
У зв'язку з цим вважаємо доцільним окремо загострити питання про необхідність філософського осмислення і узагальнення сутності та змісту самого феномену професійної культури і надання цьому поняттю належного статусу однієї з основних категорій філософії вищої освіти. Без цього нам уявляється проблематичною сама можливість успішного розв'язання важливого і вкрай відповідального завдання системи вищої освіти з прищеплення студентам професійної культури та її належного розвитку в процесі їх фахової підготовки. Тому розглянемо основні філософські аспекти сутності й ролі поняття професійної культури.
Онтологічний статус професійної культури пов'язаний з її проявом, по-перше, як однієї з основних цілей навчально-виховного процесу у вищій школі, а по-друге, як визначальної характеристики професійної діяльності фахівця, тобто важливого аспекту його людського буття. У цьому відношенні професійна культура істотно змінює розуміння сутності фахової освіти та її змісту, піднімаючи на новий рівень їх відповідність соціальним очікуванням.
Гносеологічний статус професійної культури означає, з одного боку, її визначальну роль у прищепленні людині прагнення до подальшого пізнання як предметної сфери своєї діяльності, так і суміжних сфер, до постійного самонавчання і самовдосконалення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Професійна культура в системі категорій філософії освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок