Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> АУДІЮВАННЯ

АУДІЮВАННЯ

Назва:
АУДІЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,97 KB
Завантажень:
502
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
АУДІЮВАННЯ
(слухання, розуміння прослуханого)
Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:
а) розуміти:
мету висловлювання;
фактичний зміст;
причиново-наслідкові зв’язки;
тему і головну думку висловлювання;
виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;
б) уявляти наявні у тексті образи (якщо є);
в) давати оцінку прослуханому.
ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
Перевіряється здатність учнів:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обго-ворюється;
б) демонструвати вміння:—
складати діалог відповідно до запропонованої ситу-ації й мети спілкування;—
досягати комунікативної мети;—
використовувати репліки для стимулювання, підтри-мання діалогу, формули мовленнєвого етикету;—
дотримуватися теми спілкування;—
додержувати правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);—
дотримуватись норм літературної мови;
в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка об-говорюється;
г) аргументувати висловлені тези, спростовувати по-милкові висловлювання співбесідника; демонструвати пев-ний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логіч-ність, виразність, доречність, винахідливість тощо).
Зазначені характеристики діалогу служать основними критеріями при його оцінюванні.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Рівень | Бали | Характеристика складених учнями діалогів
Початковий
(Бали цього
рівня одержу-
ють учні, успі-
хи яких в само-
стійному скла-
поки що не-
значні |
1 | В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише "так" чи "ні" або аналогічними уривчастими реченнями ствердного та заперечного характеру.
2 | Учень відповідає на елементарні запитання данні діалогу короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.
3 | Учень бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише від-повідати на запитання співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комуні-кативна мета досягається ним лише частково.
Середній
(Бали цього
рівня заслуго-
вують учні, які
досягли певних
результатів у
складанні
діалогу за дво-
ма чотирма
показниками з
нескладної
теми, але за
іншими кри-
теріями резуль-
тати поки що
незначні) | 4 | Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.
5 | Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.
6 | Учень успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки зага-лом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормам ети-кету, проте їм не вистачає самостійності суд-жень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.
Рівень | Бали | Характеристика складених учнями діалогів
Достати ій
(Бали цього
рівня заслуго-
вують учні, які самостійно, в
цілому вправно
за більшістю
критеріїв склали діалог з теми , що
містить певну
проблему, про-належну культуру
спілкування,
проте за деяки ми з критеріїв
(від 2-х до 4-х)
їхнє мовлення
ще містить певні недоліки) | 7 | Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з'являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додер жуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: АУДІЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок