Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку

Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку

Назва:
Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,67 KB
Завантажень:
525
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку


Привертає увагу технологія уроку, за-пропонована С.І.Подмазіним. Цікаві засоби для більшого зацікавлення матеріалом, який вивчається, пропонує А.Гін. Подаємо орієнтовну структуру уро-ку, створену для школи І ступеня.
I. Стимулювання та мотивація навчально-пізна-вальної діяльності.
На першому етапі уроку вчитель вмотивовує на-ступну діяльність, позитивно спрямовує на працю. Тут важливо врахувати особистий досвід учнів щодо про-блеми уроку. Доцільно використати, залежно від пред-мета, психологічний тренінг, математичну розминку, підготовку мовного апарату та дихання до читання, — музичний, театральний момент, рекламу тощо.
II. Визначення мети і завдань уроку.
Виробляти мету і проектувати завдання уроку ба-жано спільно з учнями. Доцільно залучати дітей до планування наступної діяльності через попередню роботу (випереджувальні завдання, повідомлення, підготовка унаочнення). Разом з учителем учні скла-дають план роботи, обговорюючи його, визначають показники досягнення визначеної мети (які знання, уявлення, засоби діяльності свідчитимуть про це).
Пропонуємо використовувати на цьому етапі уро-ку таблички "Знати" і "Вміти", куди спільно з учнями записуються завдання, які необхідно засвоїти протя-гом уроку, і вміння, які формуються.
Наприклад, під час вивчення теми "Узагальнення знань про іменники" записуємо на дошці:
Повинні ЗНАТИ: Повинні ВМІТИ:
ознаки знаходити
назви змінювати
рід аналізувати
число доводити
правопис узагальнювати
Таким чином, на початку уроку учнів ознайомлю-ють з метою та планом уроку. Вчитель чітко й пере-конливо інформує учнів стосовно того, що й навіщо вони робитимуть на уроці. Пізнавальна привабливість цього вступного інструктажу — це матеріал, пов'яза-ний із певною цікавою проблемою, визначенням про-блемних питань. На нашу думку, важливо пояснити учням значення навчального матеріалу для здійснен-ня практичної діяльності, пізнання інших наук.
III. Вивчення нового матеріалу.
Якими прийомами може користуватись учитель на цьому етапі уроку, щоб зацікавити учнів?*
Актуальна мета. Наприклад, під час вивчення теми "Літр" у 1 класі вчитель пропонує розіграти си-туацію в магазині: купівля молока, води тощо.*
Інтрига. На уроці природознавства під час вив-чення теми "Тварини" пропонується запитання: "Кит — риба чи звір?"*
Проблематизаиія. Постає проблема, яку треба вирішити. Наприклад: "Як вдається вижити живим організмам при низьких температурах?"*
Фантастична ситуація. Вчитель доповнює ре-альну ситуацію фантастикою. Можна запропонувати перенести навчальну ситуацію на фантастичну пла-нету; придумати фантастичну рослину (тварину) і розглянути її в реальному світі; розглянути навчаль-ну ситуацію з незвичайної точки зору, наприклад, очима інопланетянина або древнього грека...*
Впіймай помилку. Пояснюючи матеріал, учитель зумисне припускається помилки. Наприклад, пропо-нує першокласникам розв'язати задачу: "У Мишка 8 рибок, а в Оленки — менше. Скільки рибок в Оленки?"
Доцільно привчати дітей миттєво реагувати на помил-ки, розвивати уважність і готовність відповідати швидко.*
Прес-конференція. Цей прийом використо-вується, починаючи з 3—4 класів. Учитель частково розкриває тему, пропонуючи учням завершити її роз-криття самостійно, використовуючи підручники, посібники, довідкову літературу тощо.*
Запитання до тексту. Перед вивченням навчального тексту учням пропонується скласти до нього запитання.
IV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. На цьому етапі даються завдання на вибір:*
засобів навчальної діяльності (індивідуально, фронтально чи в групі; письмово або усно);*
засобів фіксації нового матеріалу (схема, план, таблиця, висновки тощо);*
завдань і способів їх виконання. Наприклад, на уроці читання в 3 класі це можуть бути такі завдання:
1. Вікторина "Впізнай художній образ".
2. Конкурс виразного читання.
3. Подорож в усну народну творчість.
4. Роздуми за "круглим столом".
5. Засвіти зірку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Структура й особливості проведення особистісно орієнтованого уроку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок