Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання

Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання

Назва:
Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,47 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання


Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Ефективне використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі – проблема сьогодення. В Національній доктрині розвитку освіти констатується: “Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві”.
Це досягається шляхом запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами [1, с.241].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізації шляхів і засобів розв’язання поставленої проблеми присвячено чимало робіт, зокрема, [2 – 6]. М.І.Жалдак зазначає: “Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість значно підвищити ефективність засвоєння повідомлень і даних, що циркулюють в навчально-виховному процесі, за рахунок їх своєчасності, корисності, доцільного дозування, доступності (зрозумілості), мінімізації шуму, оперативного взаємозв’язку джерела навчальної інформації та учня, адаптації темпу подання навчального матеріалу до швидкості його засвоєння, врахування індивідуальних особливостей учнів, ефективне поєднання індивідуальної і колективної діяльності, методів і засобів навчання, організаційних форм навчального процесу, що значною мірою сприяє вирішенню проблем його гуманізації” [2, с. ]. Методична система навчання лінійної алгебри майбутніх учителів математики на основі використання сучасних інформаційних технологій навчання обґрунтована й експериментально перевірена в [3]. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів розкривається в [4]. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів висвітлено в ряді робіт [5]. Короткий аналіз інформаційних і педагогічних технологій здійснено в [6].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття. Інформаційне забезпечення разом із апаратним, телекомунікаційним і програмним забезпеченням включаються до системотехнічного забезпечення системи дистанційного навчання. Саме інформаційному забезпеченню в педагогічному процесі під час вивчення вищої математики приділяється недостатньо уваги в науково-педагогічній літературі. В цьому напрямку потребують дослідження інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання під час підготовки фахівців.
Мета статті – розкрити релевантні інформаційні ресурси, що реалізуються під час дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.
Основна частина. Схвально ставлячись до проведених досліджень такими науковцями, як В.Ю.Биков, С.У.Гончаренко, М.І.Жалдак, В.І.Луговий, Н.В.Морзе, С.А.Раков, О.В.Співаковський, Л.В.Стефаненко, звертаємо увагу на те, що вчені не можуть прийти до спільного знаменника щодо дистанційного навчання і термінології, з ним пов’язаної. На нашу думку, термінологічна неоднозначність – одна з головних проблем запровадження дистанційного навчання в Україні. Можна навести сотні визначень поняття “дистанційне навчання”. Чимало тлумачень цього терміна, що відбиває різноманітність підходів до його розуміння, зібрано в [7].
Найважливішим етапом використання інформаційних технологій у педагогічному процесі, впровадження дистанційного навчання є розроблення словника, який би дозволив викладачам, науковцям і студентам взаємодіяти в єдиному термінологічному просторі. Словник – неперевершений скарб, який дає довідки про значення і вживання слів, це швидкий та зручний шлях до розуміння певної термінології.
Нами розроблений перший в Україні словник [8] з питань теорії та практики дистанційної освіти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок