Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки

Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки

Назва:
Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,49 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки


Необхідність підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах доко-рінної реформи освіти визначає пошук нових форм і методів організації на-вчального процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах ринкової економіки. Відповідно, навчальний процес повинен враховувати тен-денції суспільного розвитку і психологію молоді, а форми і методи реалі-зації навчального процесу – принципи демократії, академічних свобод, спра-ведливості, конкуренції, всеохоплюючого контролю і самоконтролю, дисцип-ліни й відповідальності, педагогіки співробітництва в системі студент – вик-ладач.
Важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів є розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних до-сягнень студентів. Навчальний процес як складна багатофакторна система здійснюється тільки при надійній діагностиці рівня знань студентів у вигляді зворотного зв’язку (через контроль за ходом і результатами навчального процесу).
Аналіз сучасної дидактичної літератури дозволив установити, що серед дослідників немає загальноприйнятого трактування терміну “контроль”.
У роботі Л.П. Одерій (5) контроль визначається як важливий компонент системи навчального процесу, що провадиться у різних формах (поточний, періодичний, підсумковий) для визначення рівня знань, навичок, умінь з метою удосконалення організації навчального процесу в цілому.
У дисертаційній роботі Л.М. Русалкової (9, 7) ми знайшли таке трактування : “... контроль у педагогічному процесі у вищих навчальних закладах потрібно розглядати як засіб педагогічного керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при якому здійснюється регулярне поетапне оцінювання й корекція підготовки спеціаліста як у відношенні засвоєння знань, умінь і навичок, так і у відношенні виховання студентів”.
Як зазначає Л.М. Романишина (8, 143), контроль – діяльність, спрямована на виявлення рівнів навченості, з метою приведення одержаних результатів до професійного рівня. Рівні навченості – це етапи послідовного підвищення якості фахової підготовки у процесі вивчення дисциплін. Крім того, контроль знань сприяє розвитку психічних процесів особистості: пам’яті, мислення, пізнавальної активності, мови, мовленнєвого спілкування, навичок систематичної самостійної праці (8, 35).
Контроль також розглядають як комплекс заходів, спрямованих на вимір і оцінку знань, умінь і навичок, отриманих студентами в процесі навчання. Однак, в умовах сучасної вищої школи контроль, ми вважаємо, слід розглядати значно ширше наведеного визначення, оскільки він є складовим елементом системи підготовки фахівців і включає три напрямки: контроль науково-методичної роботи; контроль навчальних досягнень; контроль якості навчання.
Контроль навчальних досягнень припускає як предмет знання, уміння і навички, надбані студентами, а контроль якості навчання спрямований на визначення рівня й підвищення професійної майстерності викладачів. Ці напрямки контролю в сукупності спрямовані на вирішення: оцінки ступеня досягнення поставлених цілей навчання; виявлення труднощів, які виникають у студентів у процесі навчання; стимулювання самостійної роботи студентів; визначення ступеня професіоналізму викладача; отримання інформації, необхідної для вдосконалення навчальної й методичної роботи.
У своїх дослідженнях ми виходили з того, що контроль: важлива складова процесу навчання; позитивно впливає на засвоєння програмного матеріалу; сприяє покращенню організації навчальних занять, самостійної роботи; підвищує відповідальність студентів і викладачів за рівень знань; дає можливість оцінити особисті якості студентів; виконує навчальну, коригуючу, методичну, оцінювальну, діагностичну, виховну функції.
Завдяки цим функціям контроль сприяє: поглибленню знань із даної дисципліни; удосконаленню методики проведення лабораторних, семінарських і практичних занять, читання лекції; визначенню недоліків у знаннях студентів, важливих для засвоєння тем і розділів; створенню умов для самореалізації студентів; забезпеченню диференціації та індивідуалізації навчання; набуттю навичок роботи з технічними засобами навчання; зацікавленню у підвищенні рівня знань і вмінь.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок