Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач

Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач

Назва:
Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,81 KB
Завантажень:
109
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач


Історична трансформація філософії середньої фізичної освіти та освітньої політики, що спрямована в бік формування евристико-пошукової моделі шкільного навчального процесу, актуалізувала проблему задачного підходу до вивчення основ сучасної фізики як найважливішого компоненту інноваційних технологій.
Система освіти являє собою особливу сферу соціальної практики, в якій, з одного боку, здійснюється відтворення накопичених у минулому знань, зокрема фізичних, а з іншого – закладається і визначається образ майбутньої життєдіяльності як окремої особистості, так і всього суспільства в цілому, маючи подвійну часову спрямованість: і в минуле, і в майбутнє. Тому поза широкою історичною перспективою, поза всім кон-текстом, що зв'язує чинники сучасності з фактами минулого в розвитку дидактики фізики, сама сучасність не може бути вірно з'ясована й об'єктивно оцінена. Залишаються нерозкритими глибинні механізми, що утворилися в далекому минулому, але які діють сьогодні та визначають майбутнє сучасної фізичної освіти. Не можна оцінити перспективу й навіть логічну структуру будь-якої дидактичної теорії без знання її ге-незису, її історії зародження й становлення. Лише на основі знання конкретних історико-методичних фактів розвитку сучасної методичної і психолого-педагогічної науки можна не тільки одержати нові знання про характер плину досліджуваних дидактичних явищ і процесів, розкрити їх за-кони й закономірності, але й зробити певне передбачення їхнього май-бутнього. Тому для адекватного пізнання та оцінки проблем методичної науки, вироблення ефективних наукових стратегій у галузі координації інноваційних процесів у системі середньої фізичної освіти необхідна побудова історично зумовленої моделі дидактики фізики, зокрема методики розв’язування і складання шкільних фізичних задач.
Навчально-пізнавальні задачі як методичний прийом актуалізації певних фізичних знань і як ілюстрація теоретичного фізичного матеріалу почали використовуватися в середніх навчальних закладах України з пер-шої половини XVIII ст. За цей період змінювались, еволюціонували дидак-тичні функції й концепції змісту навчання розв'язуванню і складанню фізичних задач, удосконалювалась їх педагогічна якість відповідно до еволюції основних дидактичних принципів, поповнювалась їх типологія, номенклатура і класифікація. Причому ці зміни мали історично зумовле-ний характер.
Поступово в результаті численних методичних досліджень і багатого досвіду вчених-методистів, учителів-практиків розробляється технологія розв'язування і складання задач з фізики, яка вже на сьогодні набула вигляду цілісної системи.
З позицій принципу історизму методологічний, гносеологічний і ди-дактичний потенціал задачного підходу у навчанні основам фізики ще розкрито не повністю. Тому протягом десятиріч увагу спеціалістів з ди-дактики і методики навчання фізики привертають до себе нереалізовані можливості зазначеного перс-пективного підходу. Цей історичний інтерес представників мето-дичної науки детермінується соціальними потребами, які відображають специфіку сучасного етапу науково-технічного прогресу, а саме електрон-но-комунікативної та технологічної революції у контексті гуманізації й гуманітаризації суспільства. Адже адекватно зрозуміти та оцінити спе-цифіку сучасних проблем методики розв'язування і складання фізичних задач, структуру і функціонування сучасного методичного пізнання можна лише розглядаючи його як певний етап і результат історичного розвитку з урахуванням наступності, генетичних зв'язків, відношень і залежнос-тей від попередніх станів в еволюції методичних ідей, думок і кон-цепцій. Саме віднесеність сучасного стану науково-методичного пізнан-ня до цілісності пізнавального історичного процесу, тільки вивчення у перспективі його історії в цілому та у співставленні з генетично попе-редніми станами дозволяє виявити всі чин-ники історичного розвитку, які зумовили сучасний стан методики роз-в'я-зування і складання фізичних за-дач, і тим самим подолати інерцію старих методів і прийомів навчання і стилів мислення, з'ясувавши їх історичну зумовленість, мін-ливість та обмеженість.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок