Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ

Назва:
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,23 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Реферат на тему:
“ВИХОВАННЯ
КУЛЬТУРИ ПРАЦІ”


Естетичне виховання на уроках праці. Виховання культури праці. В Програмі КПРС відзначається, що в період розгорну-того будівництва комунізму художнє начало ще більше надихає працю, прикрасить побут та облагородить людину. Завдання вчителя полягає в тому, щоб систематично й послідовно форму-вати в учнів прагнення до глибокого і всебічного сприймання краси праці, краси людських взаємин. Естетичний зміст праці органічно зв'язаний з виробництвом матеріальних благ і вияв-ляється безпосередньо в самому процесі праці та її результатах. Тому народна мудрість говорить, що людину красить і славить її праця, її діла.
Треба навчати учнів глибоко відчувати і сприймати прекрас-не в природі і в житті та діяти відповідно до засвоєних есте-тичних понять. Цього можна досягти тоді, коли їх праця буде осмисленою і цілеспрямованою. Тільки при цій умові учні гли-боко сприйматимуть красу праці і ганебність неробства та дар-моїдства. Разом з цим учитель повинен систематично підкрес-лювати красу добре виконаного виробу, строгість і чистоту обробки деталей, красу форм виробів і дій у праці. На заняттях, у бесідах з учнями в позаурочний час треба повсякчасно, постій-но розкривати умови праці в нашому соціалістичному суспіль-стві, .показувати, що праця в нашому суспільстві одухотворяєть-ся високими ідеалами будівництва комунізму і це робить її творчою. Краса праці в нашому суспільстві органічно пов'язана з високими моральними стимулами і свідомістю великої бороть-би за перемогу справи комунізму.
Висока культура праці — невід'ємна якість передових радян-ських людей і її треба виховувати в процесі праці учнів. У по-няття культури праці входить як культура, краса і зручність умов праці, так і культура та краса процесу праці. Треба, щоб у приміщеннях навчальних майстерень суворо додержувались санітарно-гігієнічних норм (освітлення, вентиляція, розміщення верстатів тощо). Оформлення, пофарбування приміщень і вер-статів повинні викликати почуття красивого. Інструмент пови-нен задовольняти ряд таких вимог, як висока якість матеріалу, з якого вони виготовлені, зручність користування, забезпечення точності дії тощо. Інструмент повинен бути завжди добре налагодженим та підготовленим до роботи. На заняттях учні повинні приходити у зручній, легкій і красивій робочій формі. Все це забезпечує необхідні умови для створення в майстерні обстанов-ки, що позитивно впливатиме на виховання високої культури праці та її естетичного сприймання. Необхідним складовим еле-ментом цієї обстановки і режиму повинно бути систематичне, повсякденне приучування учнів тримати в чистоті і порядку своє робоче місце та інструмент. Це виробляє навички безпомилко-вого користування інструментом у процесі роботи, дає можли-вість економно витрачати енергію та робочий час. Дуже важли-во також, щоб при показі робочої пози, хватки інструмента і трудових рухів дії вчителя були спритними і чіткими,— така ро-бота викликає в учнів емоційну насолоду. Під час роботи не можна припускати невиправданого забруднення робочого одягу. Постійна боротьба за культуру і красу умов праці, самого про-цесу праці активно впливає на виховання в учнів любові до праці, сприймання праці як насолоди, естетичне сприйман-ня її.
Естетичне виховання з праці невіддільне як від організації трудового процесу, так і від продуктів праці. Щоб учень до кінця пізнав красу праці, він повинен побачити красиво викона-ну роботу, яка вабить око. Це положення вчителеві треба вра-ховувати, коли він підбиває підсумки роботи, коли організує шкільні виставки «Умілі руки», «Свято праці», «День урожаю» тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок