Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Процес навчання як дидактична система

Процес навчання як дидактична система

Назва:
Процес навчання як дидактична система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,17 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Процес навчання як дидактична система


ПЛАН
Вступ
1. Поняття дидактики
2. Процес навчання
3. Функції процесу навчання
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вив-чають процеси виховання, навчання І розвитку особистостіУ процесі становлення педагогіка структурно розвива-лася як наука, що має свої закони та закономірності. Суть кожної науки виражено в законах. Тому теорія навчання і теорія виховання повинні бути системою закономірно-стей. Щоправда, педагогічні закономірності мають свої специфічні особливості. Водночас педагогіка розвивалась і як практика, що допомагає оперативно вирішувати складні педагогічні проблеми навчально-виховного проце-су, і як мистецтво, яке потребує творчого натхнення вчи-теля, майстерності педагогічного впливу.
Найоптимальніше, коли всі структурні елементи педа-гогіки поєднуються. Знання педагогічної науки автоматич-но не забезпечує успіху вчительської діяльності. Для практичної діяльності вчитель має не лише глибоко за-своїти теорію, а й оволодіти методикою і технікою педа-гогічного процесу. Тому вважають, що педагогічна прак-тика базується не тільки на науці про виховання, а й на творчому натхненні вчителя, тобто на його мистецтві.
Навчання залишалось і залишається провідною частиною педагогічного процесу. Дослідження навчання в такому ракурсі є вкрай потрібним і актуальним.
Навчання як один з видів людської діяльності склада-ється з двох взаємопов'язаних процесів — викладання й учення.
Викладання — діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомлен-ні нових знань, організації спостережень, лабораторних І практич-них занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок.
Учіння — цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні — оволо-діння соціальним досвідом з метою його використання в практич-ному житті.
Методологічною засадою процесу навчання є наукова теорія пізнання, яка вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої дійсності, умови істинності пізнання.
1. Поняття дидактики
Дидактика — галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти І навчання, виховання у процесі навчання.
Термін цей вживається в педагогічних працях з XVII ст. Я.-А. Коменський у «Великій дидактиці» (1657) розробив зміст освіти, дидактичні принципи, методи нав-чання, вперше обґрунтував класно-урочну форму навчан-ня. Його дидактична концепція зводилася до таких основ-них положень: 1) джерелом пізнання є зовнішні органи чуттів; на основі чуттєвих сприймань у процесі навчання учні пізнають явища, переходять від конкретного до абст-рактного, від простого до складного; 2) учні засвоюють знання не пасивно, а аналізують досліджувані речі, «від-кривають» невідомі для себе явища, обговорюють, повто-рюють, виявляючи при цьому певну активність і самоді-яльність; 3) у процесі навчання з'ясовуються причинні зв'язки явищ; 4) навчання повинно бути легким, приєм-ним, викликати в учнів бажання вчитися й водночас має забезпечувати глибокі та міцні знання; 5) результат нав-чання — освічена людина, яка вміє використовувати здо-буті знання в житті, у практичній діяльності.
Видатні французькі просвітителі-педагоги XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвецій, Д. Дідро, А. Гольбах та ін-ші виступали за поєднання навчання з ремісничою працею, активізацію навчального процесу, опору на досвід та спостереження учнів, критикуючи зубрячку та зорієнтованість на оголені книжні знання.
Тогочасні прогресивні тенденції розвинув швейцарсь-кий педагог Й.-Г. Песталоцщ. Він зробив спробу поєдна-ти дитячу працю на фабриці з навчанням; вимагав буду-вати процес навчання на основі чуттєвих сприймань, які вчитель спрямовує відповідно до поставлених педагогічних завдань і які стають дієвим засобом розвитку психічних здібностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Процес навчання як дидактична система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок