Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Контроль в навчанні

Контроль в навчанні

Назва:
Контроль в навчанні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
255,10 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контроль в навчанні

Зміст

Вступ

1. Мiсце i роль аналiзу й оцiнки знань, умінь та навичок учнiв у системі навчального процесу.

2. Види контролю знань, умінь i навичок учнiв.

3. Методи контролю знань, умінь та навичок.

4. Правила i техніка контролю успiшностi навчальної дiяльностi.

Висновки

Лiтература.

Вступ

Корінне поліпшення якості підготовки спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність студентів. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості результатів навчання – одна з важливих проблем методичного характеру.

Саме тому посилення уваги до проблеми контролю занять викликане не тільки бажанням визначити ступінь підготовленості студентів, рівень якості викладання, але і потребою удосконалити всю систему навчання.

Аналiз i оцiнка знань, умінь та навичок учнiв (контроль за навчанням) - невiд'ємний структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логiки процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом оволодiння певним змiстовним блоком, а з другого - своєрiдною сполучною ланкою в системi навчальної дiяльностi особистостi.

В даній роботі розглянуто питання контролю і оцінки знань в ході навчального процесу.

1. Мiсце i роль аналiзу й оцiнки знань, умінь та навичок учнiв у системi навчального процесу

Система аналiзу й оцiнки знань, умінь та навичок учнiв передбачає виконання таких основних функцiй: навчальної, стимулюючої, виховної, дiагностичної (рис. 1).

Рис. 2.30. Функцiї аналiзу й оцiнки

Навчальна функцiя полягає, у забезпеченнi зворотного зв'язку як передумови пiдтримання дiєвостi й ефективностi процесу навчання. У ньому беруть участь два суб'екти: учитель й учнi. Тому система навчання може функцiонувати ефективно лише за умов дiї прямого i зворотного зв'язкiв. У процесi навчання добре проглядається, в основному, прямий зв'язок (учитель знає, який обсяг знань має сприйняти й усвiдомити учень), а складно, епiзодично налагоджується зворотний зв'язок (який обсяг знань, умінь i навичок i як засвоїв кожний учень) (рис. 2).

Прямий зв'язок

3воротний зв'язок

Рис. 2. 3в'язки мiж викладачем i учнями

Дiагностuчна функцiя аналiзу й оцiнки знань, умінь та навичок передбачає виявлення прогалин у знаннях учнiв, процес учiння має форму концентричної спiралi. Якщо на нижчих рiвнях учiння трапилися прогалини, то буде порушена закономiрнiсть спiралеподiбної структури учiння. Тому так важливо своєчасно виявити прогалини, усунути їх i лише потiм рухатися вперед.

Стuмулююча функцiя аналiзу й оцiнки навчальної дiяльностi учнiв зумовлюється психологiчними особливостями людини, що проявляється у бажаннi кожної особистостi отримати оцiнку результатiв певної дiяльностi, зокрема навчальної. Це викликано ще й тим, що у процесi навчання студенти і школярі щоразу пiзнають новi явища i процеси. Через недостатнiй рівень соцiального розвитку та самооцiнки учням важко об'єктивно оцiнити рівень i якiсть оволодiння знаннями, вмiннями та навичками. Учитель своїми дiями i має допомогти учням усвiдомити якiсть i результативнiсть навчальної працi, що психологiчно стимулюватиме школярiв до активної пiзнавальної дiяльностi.

Виховна функцiя полягає у впливi аналiзу й оцiнки навчальної дiяльностi на формування в учнiв ряду соцiально-психологiчних якостей: органiзованостi, дисциплiнованостi, вiдповiдальностi, сумлiнностi, працьовитостi, дбайливостi, охайностi, наполегливостi та iн.

Процес аналiзу й оцiнки навчальної дiяльностi учнiв має спиратися на вимоги принципiв систематичностi, об'єктивностi, диференцiйованостi й урахування iндивiдуальних особливостей учнiв, гласностi, єдностi вимог, доброзичливостi. Використовуючи оцiнку, учитель має володiти педагогiчним тактом, мати високий рівень педагогiчної культури. Адже "найголовнiше заохочення, - зауважував В.О. Сухомлинський, - i найсильнiше (та не завжди дiє) покарання в педагогiчнiй працi - оцiнка. Це найгострiший інструмент, використання якого потребує величезного вмiння i культури.

2. Види контролю знань, умінь i навичок учнiв

3алежно вiд дидактичної мети використовують piзнi види контролю за навчанням: попереднiй, побiжний, повторний, тематичний, перiодичний, пiдсумковий, комплексний.

Попередній контроль має дiагностичний характер. Напередоднi вивчення певної теми, засвоєння якої має ґрунтуватися на ранiше вивченому матерiалi, учитель має з'ясувати рiвень розумiння опорних знань, актуалiзувати їх, аби успiшно рухатися вперед.

Побiжний контроль передбачає перевiрку якостi засвоєння знань у процесi вивчення конкретних тем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Контроль в навчанні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок