Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя

Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя

Назва:
Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,77 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з педагогіки
Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя


Стиль спілкування — це усталена система способів та прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії.
Залежить він від особистісних якостей педагога і ко-мунікативної ситуації. До особистісних якостей належать ставлення вчителя до дітей (активно-позитивне, пасивно-позитивне, ситуативно-негативне, стійке негативне) та во-лодіння організаторською технікою.
За активно-позитивного ставлення педагог виявляє ділову реакцію на діяльність учнів, допомагає їм, відчу-ває потребу у неформальному спілкуванні. Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в учнях, викликає взаємодо-віру, розкутість, комунікабельність. Пасивно-позитивне ставлення фокусує увагу вчителя на вимогливості та су-то ділових стосунках. Таке спілкування характеризуєть-ся сухим, офіційним тоном, браком емоційності, що збід-нює спілкування і гальмує творчий розвиток вихован-ців. Негативне ставлення, що залежить від перепаду настрою вчителя, породжує в дітей недовіру, замкненість, нерідко лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи не-гативне ставлення до себе, такий учитель працює і проти предмета, який викладає, і проти школи, і суспільства загалом.
Ставлення до дитини детермінує організаторську ді-яльність вчителя, визначає загальний стиль його спілку-вання, який може бути авторитарним, демократичним і ліберальним.
Авторитарному стилеві властивий диктат, який пе-ретворює одного з учасників комунікативної взаємодії на пасивного виконавця, пригнічуючи його самостійність та ініціативу. Авторитарний учитель самочинно визначає спрямованість діяльності групи. Це гальмує ініціативу, пригнічує учнів. Головні форми взаємодії за такого стилю спілкування — наказ, вказівка, інструкція, догана. На-віть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти доб-ре сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реак-цією на помилки учня часто бувають висміювання, різкі слова. Вчитель нетерпимий до заперечень. Усе це поро-джує несприятливий психологічний клімат, пригнічує іні-ціативу й відповідальність, гальмує формування колекти-вістських якостей, розвиває у дітей невпевненість.
Демократичний стиль ґрунтується на глибокій пова-зі, довірі й орієнтації на самоорганізацію, самоуправлін-ня особистості та колективу.
Базується він на думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного учня і залучити всіх до активної участі в спільній діяльності. Основними спосо-бами взаємодії є заохочення, порада, інформування, коор-динація, що розвиває в учнів упевненість у собі, ініціатив-ність. З усвідомленням відповідальності, підвищенням за-цікавленості, розвивається здатність свідомо, самостійно і творчо працювати, що забезпечує стабільний результат діяльності й закладає надійний фундамент розвитку осо-бистості.
За ліберального стилю в учителя немає стійкої педа-гогічної позиції. Вона виявляється у невтручанні, низь-кому рівні вимог до виховання. Ліберальний учитель праг-не не втручатися в життя колективу, легко підкоряючись суперечливим впливам. Форми його роботи зовні начебто демократичні, але через пасивність і незацікавленість, не-чіткість програми і брак відповідальності виховний про-цес стає некерованим.
Педагогічне спілкування має свою систему стилів, особ-ливості яких залежать від обставин та індивідуальних ха-рактеристик його учасників.
Спілкування на підставі захоплення спільною твор-чою діяльністю. Головним для нього є активно-позитивне ставлення до учнів, любов до справи, співроздуми та спів-переживання щодо сумісної діяльності. За такими вчите-лями діти «ходять слідом», оскільки спілкування з ними сповнює їх життя радістю, гордістю за досягнуті успіхи.
Спілкування, що ґрунтується на дружньому ставлен-ні. Воно базується на особистому позитивному сприйнятті учнями вчителя, який виявляє приязнь, повагу до дітей. Але інколи педагоги неправильно інтерпретують дружбу з учнем і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно впливає на весь навчально-виховний про-цес. «З вихованцями керівний і педагогічний персонал завжди повинен бути ввічливим, стриманим.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Стиль педагогічного спілкування. Установка вчителя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок