Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету

Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету

Назва:
Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,40 KB
Завантажень:
229
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 37.03
Бондаренко Л.М., Харківський державний економічний факультет
Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету
У статті досліджуються закономірності, пошук шляхів і процеси формування комунікативної культури студентів-іноземців на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів, що продиктовані необхідністю оптимізації входження студентів-іноземців, які є носіями різних культур, в іншомовний комунікативний простір. Під комунікативною культурою автор розуміє сукупність комунікативних знань, умінь і навичок, що дозволяють студенту-іноземцю ефективно спілкуватися в стандартних комунікативних ситуаціях як в усній, так і в писемній формі.
In article laws, search of ways and processes of formation of communicative culture of students - foreigners at preparatory faculties of higher educational institutions which are dictated by necessity of optimization of occurrence of the students - foreigners being carriers of various cultures, in speaking another language communicative space are investigated. The author understands as communicative culture set of communicative knowledge, skills which allow the student - foreigner to communicate effectively in standard communicative situations as in oral, and in writing. Дослідження процесів формування комунікативної культури студентів-іноземців на підготовчому факультеті вищого закладу освіти продиктоване необхідністю оптимізації входження студентів-іноземців, які є носіями різних культур, в іншомовний комунікативний простір.
Формування комунікативної культури повинно здійснюватись разом із навчанням мовним навичкам при вивченні іноземної мови. Комунікативна культура такий самий важливий елемент навчання мові, як і інші: навчання читанню, письму, говорінню, аудіюванню й перекладу. Формування культури спілкування особистості, її взаємостосунки з іншими людьми, прояв поваги до людської гідності, індивідуальності й неповторності особистості стають усе більш актуальними за умов і н т е гр ац і й н и х п р о ц е с і в у с в і т о в о м у співтоваристві.
Комунікативна культура є не лише необхідним компонентом діяльності, але й обов'язковою умовою функціонування суспільних систем. Спільноти, до яких належить кожна людина, формують еталони спілкування, у відповідності з якими людина організовує свою діяльність.
Зростання ролі комунікації викликане прагненням до об'єднання культур, яке сьогодні намітилося в усій світовій спільноті. Комунікативна культура студента-іноземця сприймається суспільною свідомістю як умова формування особистості, здатної самою реалізуватися та самоутвердитися, досягти успіхів у міжособистісних стосунках. За цих умов особливої актуальності набуває проблема формування комунікативної культури студентів- іноземців у період до вузівського навчання, оскільки кожний випускник підготовчого факультету зустрічається з необхідністю адаптації до умов міжособистісних стосунків у вузівському студентському колективі.
Метою даної статті є дослідження закономірностей і пошук шляхів формування комунікативної культури студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі засвоєння навчального матеріалу на заняттях.
В сучасній Україні в умовах необхідності розвитку міжнародної співпраці на всіх рівнях гостро постала проблема підготовки спеціалістів, які є представниками різноманітних культур. Реформування системи освіти, зміни умов навчання як на довузівському, так і на вузівському етапах потребують певної корекції засобів, методів і змісту навчання, гнучкого врахування цілої низки соціальних і психологічних чинників, що впливають на успішність процесу отримання вищої освіти іноземними студентами [1].
Розв'язання даної проблеми започатковано радянськими ученими ще за часів існування Радянського Союзу, такими як М.М. Вятютнєв, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, О.О. Леон-тьєв. Ще й до сьогодні методисти дотримуються практично єдиної точки зору на зміст поняття "комунікативна культура". Так, М.М. Вятютнєв визначає їх як "потенційні цілі, що належать до розряду психічних явищ й об'єктивно відбивають можливості володіння мовою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок