Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Педагогічна рада - рольова гра

Педагогічна рада - рольова гра

Назва:
Педагогічна рада - рольова гра
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,75 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Педагогічна рада - рольова гра


Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в сучас-ній школі.
Мета:*
залучити педагогічний колектив до широкого дискусійного обговорен-ня питань;*
виробити загальні підходи до організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році;*
визначити відповідальних за конкретні ділянки роботи.
Форма проведення: рольова гра.
Час проведення: вересень.
Основні завдання творчих груп
І група — аналітики | проводять аналіз наведеної в доповіді ін-формації, висновків, пропозицій;
дають оцінку реальності, достовірності, по-слідовності, глибини та науковості наведених фактів;
встановлюють наявність причинно-наслідкових зв'язків, що визначають результати роботи окремих учителів, груп учителів з пред-мета (у класі, класах, паралелі, загалом по шко-лі);
П група — опоненти | знаходять протиріччя у доповіді;
виступають з обґрунтованою критикою, піддають сумніву реальність запропонованих рішень (за терміном, обсягом, рівнем підготовки вчителів для виконання конкретних завдань, за наявністю матеріальної бази, рівнем підготовки учнів тощо);
ІІІ група — пропа-гандисти. | виступають на захист проекту рішення;
знаходять позитивні можливості для реалі-зації проекту рішення педради;
IV група — методи-сти | пропонують можливі напрямки, зміст і форми організації методичної роботи з педкад-рами для реалізації поставлених завдань;
V група — експерти | дають оцінку проекту рішення педради, ке-руючись показниками: науковість, актуальність, своєчасність, послідовність, доцільність.
План підготовки до педради
Зміст роботи | Термін виконання | Виконавці
1. Провести аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і підготувати доповідь. | за 2 тижні до дня проведення педради | адміністрація школи
2. Ознайомити педколектив із доповіддю. | за 10 днів до дня проведення педради | адміністрація школи
3. Організувати попереднє обго-ворення доповіді в методичних об'єднаннях (класних керівників, учителів-предметників). | за 10 днів | керівника МО
4. Створити творчі групи для ро-льової гри. Ознайомити кожну групу з метою і завданнями. Ор-ганізувати попереднє обговорен-ня в кожній групі (аналітики, опоненти, пропагандисти, мето-дисти, експерти). | за 10 днів | адміністрація
5. У методичному кабінеті школи організувати виставку "Особистісно-зорієнтоване навчання як не-обхідна умова створення позити-вного іміджу школи", "Сучасні наукові підходи до організації навчально-виховного процесу". | за тиждень до поча-тку педради | заступник директора з НВР та за-ступник ди-ректора 3 ви-ховної робо-ти
6. Підготувати для кожного вчи-теля і керівника матрицю ключо-вих результатів. | за З — 4 дні | адміністрація
7. Підготувати та обладнати при-міщення для проведення педра-ди. | за І день до прове-дення педради | заступник директора НВР
8. Підготувати проект рішення педради. | до початку педради | директор
Хід проведення педради
У приміщенні розташовані столи, за якими сидять представники твор-чих груп. На кожному столі — табличка: "Аналітики", "Пропагандисти", "Опоненти". "Методисти", "Експерти". Учителі та гості, які не е членами рольових груп, сидять у залі.
І. Організаційна частина (веде директор школи).
Присутні:
Порядок денний: "Особливості організації навчально-виховного про-цесу в школі на зламі двох тисячоліть".
Хід і форма проведення: рольова гра.
Регламент: доповідь 10—15хв., виступи 5—7 хв.. для довідок - до 2 хв. Запитання до доповідача — в письмовій формі, до виступаючих — в ус-ній.
Голосування.
(11—IV частини веде ведучий рольової гри.)
ІІ. Виступ директора школи. "Особистісно-зорієнтована організація навчально-виховного процесу в умовах формування нової школи в XXI сто-літті".
Ш. Обговорення доповіді та матеріалів педради (Програма розвитку школи. Концепція школи, річний план).
Можливі запитання до виступаючих від групи аналітиків, опонентів, пропагандистів, методистів і експертів, інших груп. Вільне обговорення.
IV. Заповнення матриць ключових результатів (керівниками школи і педагогами).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Педагогічна рада - рольова гра

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок