Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів

Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів

Назва:
Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,15 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів”


ПЛАН
Вступ
1. Особливості дидактичної гри
2. Структура дидактичної гри
3. Види дидактичних ігор
4. Педагогічне керівництво дидактичними іграми
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Дошкільна педагогіка є одним із напрямків вікової педагогіки. Небезпідставно її вважають і самостійною галуззю науково-педагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей дошкільного віку. Загальними засадами дошкільної педагогіки є її предмет, особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної педагогіки, розвиток теорії та практики дошкільної освіти, характеристика сучасної системи дошкільної освіти.
У системі навчання і виховання дошкільників активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, які розви-вають спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мов-лення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, формах, ко-льорах, максимально задіюють інтелектуальний потен-ціал у пізнанні світу і себе.
В даній роботі плануємо дослідити питання “Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів”.
1. Особливості дидактичної гри
Якщо творчі ігри забезпечують максимальні можли-вості для вияву уяви, нестандартного мислення, ініціати-ви дітей, то педагогічна мета дидактичних полягає в сен-сорному вихованні, мовленнєвому розвитку, ознайомленні дошкільників з навколишнім світом, формуванні у них елементарних математичних уявлень тощо.
Дидактична гра — гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних, умінь і навичок.
Дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання дітьми навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.
Використовують дидактичні ігри у навчанні та вихо-ванні дітей усіх вікових груп за необхідності актуалізува-ти їхній досвід, повторити, уточнити, закріпити набуті знання і уявлення про природні явища, працю і побут лю-дини. Вдаються до них і після спостережень, екскурсій, бе-сід та інших занять. Нерідко ігри з дидактичними матері-алами є основним засобом навчання і виховання, за допо-могою яких вихователь готує дитину правильно сприйма-ти об'єкти і явища навколишнього світу.
Як ігровий метод навчання дидактична гра постає у двох видах:
1) власне дидактична гра. Ґрунтується на автодидактизмі (самонавчанні) та самоорганізації дітей;
2) гра-заняття (гра-вправа). Провідна роль у ній нале-жить вихователю, який є її організатором. Під час гри-заняття діти засвоюють доступні знання, у них виробляють-ся необхідні вміння, удосконалюються психічні процеси (сприймання, уява, мислення, мовлення). Ефективне опа-нування знань і вмінь відбувається в практичній діяльнос-ті за активізації мимовільної уваги і запам'ятовування.
У дидактичній грі як формі навчання взаємодіють на-вчальна (пізнавальна) та ігрова (цікава) сторони. Відповід-но до цього вихователь одночасно навчає дітей і бере участь у їхній грі, а діти граючись навчаються. Здатність дидак-тичної гри навчати і розвивати дитину через ігровий за-дум, дії і правила О. Усова визначає як автодидактизм.
Пізнавальний зміст навчання виявляється в його ди-дактичних завданнях, які педагог ставить перед дошкіль-никами не прямо, як на занятті, а пов'язує їх з ігровими завданнями та ігровою дією. Дидактична мета, прихована в ігровому завданні, стає непомітною для дитини, засвоєн-ня пізнавального змісту відбувається не навмисне, а під час цікавих ігрових дій (приховування і пошуку, загаду-вання і відгадування, елементів змагання у досягненні ігрового результату тощо).
Основним стимулом, мотивом виконання дидактичного завдання є не пряма вказівка вихователя чи бажання дітей чогось навчитися, а природне прагнення до гри, бажан-ня досягти ігрової мети, виграти. Саме це спонукає дошкільників до розумової активності, якої вимагають умо-ви і правила гри (краще сприймати об'єкти і явища навко-лишнього світу, уважніше вслуховуватися, швидше орієнту-ватися на потрібну властивість, підбирати і групувати пред-мети та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок