Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня

Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня

Назва:
Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,95 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня


В Україні в сучасних умовах серед чинників, без яких важко уявити реальну можливість принципових змін у політиці, економіці та соціальному житті нашого суспільства, важливе місце посідає необхідність істотних змін у системі освіти. Нині її роль значно зросла, оскільки сама система освіти має забезпечити кожному громадянину нашої країни реальні умови для розвитку творчої самореалізації, для самовдосконалення та самовиховання [10].
Відбуваються зміни в цінностях самої освіти. Провідними стають не засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, самореалізація творчого потенціалу особистості. Відповідно до гуманістичного та особистісно зорієнтованого характеру освіти виникає необхідність формування ціннісних орієнтацій учня, оволодіння методами наукового пізнання, самопізнання, творчого мислення, навичок міжособистісного спілкування. Закономірне підвищення вимог до рівня та якості освіти підростаючого покоління спонукає до пошуку нових шляхів удосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. На особливу увагу заслуговує проблема пізнавальної самостійності при оволодінні знаннями з різних джерел інформації, уміннями і способами пізнавальної діяльності. Навчити дитину самостійно вчитися, сформувати вміння і навички творчої діяльності – одне з провідних завдань модернізації змісту освіти. Тому дана проблема є надзвичайно актуальною.
Однак, розробка проблеми виховання у школярів пізнавальної самостійності, критичності мислення, здатності до творчих пошуків у педагогічній науці не нова. Вимоги до учнів бути творцями, активними співучасниками процесу пізнання відомі ще за часів античності. Елементи евристичного навчання, які надавали великого значення зацікавленому, активному, самостійному оволодінню учнями знаннями, використовували Сократ, Архит, Аристоксен, Платон, Піфагор [9]. При цьому вони виходили у своїх міркуваннях із суджень, що розвиток мислення людини може успішно здійснюватися лише за умови самостійного пошуку, самостійної діяльності. Ж.-Ж. Руссо у власній теорії виховання також радив не передавати вихованцеві знання в готовому вигляді, а зробити його дослідником, відкривачем істини: “ …ставте доступні його розумінню запитання і надайте можливість йому вирішувати їх. Нехай він дізнається не тому, що ви сказали, а тому, що зрозумів ” [12].
Самостійність, самостійна робота, пізнавальна самостійність були об’єктом наукових досліджень багатьох вчених, філософів, дидактів, психологів, методистів. Але й на сьогодні виявлення сутності і змісту пізнавальної самостійності, способів її формування не можна визнати задовільним.
Зважаючи на актуальність проблеми пізнавальної самостійності учнів, її недостатню дослідженість, мету нашої статті ми вбачали у з’ясуванні змісту і ролі пізнавальної самостійності як одного з найважливіших результатів гуманістичного особистісно зорієнтованого евристичного навчання.
Навчання в гуманістичному варіанті представляє необхідність розвитку і саморозвитку особистості при освоєнні нею знань, відпрацювання особистих міркувань щодо їх розуміння. Зміст навчання не зводиться лише до його навчального компоненту. Він доповнюється повсякденними, суб’єктними смислами і лише завдяки цьому створює основу для переживання знання , що вивчається, особистісними структурами свідомості учнів. У зв’язку з цим, зміст навчання вимагає досить різні і навіть альтернативні тлумачення явищ, що вивчаються, різноманітні засоби і способи їх освоєння.
На нашу думку важливо виявити пошуки сучасних дидактів щодо самостійності, самостійної діяльності, пізнавальної самостійності (В. Андреєв, М. Данилов, М. Махмутов, Б. Коротяєв, В. Лозова, В. Паламарчук, П. Підкасистий, О. Савченко, Т. Шамова). Зазначені автори пізнавальну самостійність розглядають, насамперед, як новоутворення особистісних якостей: вольове, умотивоване прагнення й уміння учнів самостійно розв’язувати репродуктивні, проблемні та евристичні завдання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок