Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей

Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей

Назва:
Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,58 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей


У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтен-сивний процес розробки системи виховання та навчання обдарова-них дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції.
За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних праців-ників, є:*
концепція обдарованості;*
психодіагностика (виявлення рівня обдарованості);*
прогнозування розвитку обдарованих дітей;*
технології та методики виховання, навчання й розвитку твор-чого потенціалу особистості.
Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики.
Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього про-цесу обдарованих дітей.
Індивідуально-особистісний.
Він базується на тому, що необхідно враховувати не лише інди-відуальність учня, а й усю систему стосунків особистості з оточен-ням; оцінювати вплив цих стосунків на психіку дитини та її індиві-дуальні можливості.
Обов'язкові елементи цього підходу:*
вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;*
індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього процесу на-вчання.
Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдан-ня, які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дити-ни і формувати в неї раціональні вміння розумової праці.
Дидактичний. Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані.
Завдання ж учителя — створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини (інтелектуальну чи спортивну).
Бажано, щоб ці діти навчалися за спеціальними навчальними інди-відуальними програмами або в спеціальних навчальних закладах.
Необхідно зауважити, що в дидактичному підході до навчання обдарованих дітей, як правило, недостатньо використовують пси-хологічні знання, тому часто залишаються відкритими питання:
1. Якщо результати навчання досить високі, то кому належить заслуга — вчителю, що побудував курс навчання, чи природній обдарованості учня?
2. Якими можуть бути психологічні наслідки даної програми для особистісного розвитку дитини?
3. Якими можуть бути наслідки даної програми для здоров'я учнів у фізіологічному та психологічному відношенні?
Отже, рано чи пізно перед прихильниками цього підходу поста-ють вказані проблеми, і вони звертаються до послуг психологів, залучення яких може відбуватися у двох варіантах, і тоді дидактич-ний підхід змінюється на дидактико-психологічний або психодидак-тичний.
Дидактико-психологічний — пріоритет залишається за дидак-тикою. Наочним зразком цього підходу є введення в освітній про-цес психологічної служби, яка має компенсувати труднощі, що ви-никають у вчителя та учня під час реалізації даної навчальної про-грами.
Психодидактичний підхід має психологічний пріоритет у побу-дові освітянських технологій. В останнє десятиріччя це знайшло відображення в теорії та практиці розвивального навчання, за яко-го знання, вміння та навички з мети освітнього процесу перетворю-ють на засіб когнітивного (пізнавального) та особистісного розвит-ку учнів.
Під час його реалізації необхідно:*
сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань та вмінь, розуміння структури здібностей та особистості в цілому, за-кономірностей побудови окремих навчальних програм та навчаль-но-виховного процесу взагалі;*
створити експериментальні навчальні програми з урахуванням психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості;*
розуміти характер та роль освітянського середовища, в якому відбувається навчання (воно може сприяти розвитку обдарованості або шкодити проявам здібностей учня).
Якщо спробувати схематично відобразити систему роботи по вертикалі, то вона орієнтовно матиме такий вигляд, як на схемі.
Навчання дітей з високим розумовим потенціалом у звичайній загальноосвітній школі можна здійснити на підставі стратегії при-скорення та стратегії збагачення навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок