Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?

Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?

Назва:
Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,75 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему
Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?


Визначальне місце в оволодінні загальною теорією менеджменту належить необхідності чіткого засвоєння таких основоположних понять як “керівництво”, “управління” та “менеджмент”. Вивчення та усвідомлення морфологічної, гносеологічної структури цих понять ми розглядаємо як необхідну умову підготовки менеджерів освіти, своєрідний “вступ” до цієї галузі діяльності професіоналів. Вказані поняття, їх розуміння, засвоєння основних операцій та схем їх реалізації на практиці по суті визначають наповненість та й результативність менеджерської діяльності в освіті. Оволодіння цими поняттями у сукупності з наявними професійно-важливими якостями керівника освітнього закладу забезпечують успішну організацію.
Методологічні та теоретичні засади дослідження становлять: –
положення Конституції України про освіту, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативно-правові Постанови Кабінету Міністрів України, розпорядницькі документи Міністерства освіти і науки України;–
філософські положення про взаємозв’язок управління та духовності (Платон, Аристотель, Я.Коменський, Ж.Ж.Руссо, Г.С.Сковорода, Г.Ващенко);–
основні положення системного підходу як методо-логічного способу пізнання соціальних, педагогічних фактів, явищ та процесів (В.Г.Афанасьєв, Д.М.Гвішіані, Ю.А.Конар-жевський);–
теорія системного, структурно-функціонального управління (С.Батишев, В.І.Бондар, В.Голіков, Н.Горбунов, М.Захаров, В.Г.Кузь, І.Золотар, П.Свідерська, О.О.Орлов, В.С.Пікельна, Є.М.Павлютенков, М.М.Поташнік);–
концептуальні положення теорії управління закладами освіти (В.І.Бондар, В.І.Маслов, Є.С.Березняк, В.С.Пікельна, М.С.Сунцов), психолого-педагогічної науки у галузі про-фесійної підготовки керівників закладів освіти (Л.І.Васильєва, Л.М.Карамушка, В.В.Крижко, Л.І.Міщик, В.П.Симонов, Т.І.Сущенко та ін.);–
теоретичні узагальнення та висновки щодо державного управління системою освіти (М.І.Михальченко, Д.В.Табачник, М.Г.Жулинський, В.Г.Кремінь, В.С.Журавський...).
Дослідження, проведене І.О.Мамаєвою [75] серед студентів та магістрів Бердянського державного педагогічного університету які прослухали курс “Школознавство” засвідчує, що абсолютна більшість з них (87%) не можуть аргументовано пояснити різницю (схожість) в трактуванні цих понять.
62% респондентів вбачають їх як супідрядні певної системи. Інші (84%) не вбачають істотної різниці між ними та визначають їх як синоніми.
Ми рекомендуємо для опрацювання студентами та магістрами праці В.Г.Афанасьєва, Є.С.Березняка, В.І.Бондаря, Б.С.Гершунського, В.П.Пікельної, Л.М.Карамушки, Є.О.Кли-мо-ва, Н.Л.Коломінського, В.І.Маслова, С.Г.Москвичова, А.М.Ома--рова, П.В.Худоминського, М.М.Поташника, В.П.Симонова, Р.Х.Шакурова, В.Ф.Штикало, Г.В.Щокіна.
У другій половині 70-х років ХХ ст. в управлінні освітою спостерігається перехід до розробки основ школознавства на основі теорії соціального управління. Особлива заслуга в цьому належить Є.С.Березняку, Ю.В.Васильєву, Ю.К.Конаржевському, В.Ю.Кричевському, М.І.Кондакову, Є.Г.Костяшкіну, Т.І.Шамо-вій та ін. У працях цих вчених використовувалися результати досліджень в галузі управління освітніми системами.
Подальший розвиток, позитивну рефлексію ці дослідження отримали в працях М.Поташника, В.Пікельної, П.Худо-минсь-кого та ін. Великою заслугою цих вчених є спроба розробити понятійний апарат школознавства як самостійної галузі педагогічної науки. Так, на зміну поняття “управління школою” прийшли поняття “внутрішкільне управління”, “функції управління”, тоді ж були опрацьовані проблеми, пов’язані з методами управління освітою.
Ми змушені констатувати, що опрацювання наукових джерел не веде напряму до чіткого усвідомлення досліджуваних понять. Разом з тим, відзначаємо, що працюючи з неусвідомленими поняттями, управлінці “тонуть” в інформації, підходах та класифікаціях.
Поняття “управління” ґрунтовно увійшло у вжиток багатьох галузей знань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти?

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок