Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ

Назва:
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ
Сім'я - це різновид найдревнішої малої людської групи. І як у кожній із них, у сім'ї формується певний психологічний клімат» сприятливий чи несприятливий з погляду духовного розвитку кожного із членів сім'ї. Намагаючись зрозуміти пси-хологічний клімат сім'ї, необхідно проникнути в структуру міжособистісних зв'язків і залежностей. При цьому слід врахо-вувати, що міжособистісні відносини двохсторонні і можуть бути позитивними, негативними, байдужими або неоднознач-ними. Аналізуючи конкретну ситуацію, соціальний педагог може використати той аспект роботи з сім'єю, що є актуаль-ним.
Сім'я як соціальний інститут виконує різноманітні функції: господарсько-побутову, сексуально-еротичну, емоційну, пер- ^ винного соціального контролю, виховну, духовного і культур-ного спілкування. .
Сім'я може бути могутнім чинником розвитку та емоцій-но-психологічної підтримки особистості,*а також джерелом психічної травми та різного роду розладів: неврозів, психозів, гісихо-соматичних захворювань, сексуальних та соціальних відхилень.
До сімейної атмосфери людина чутлива все життя, але най-більшого впливу зазнає дитина в пору фізичного та духовного становлення. В сім'ї формується ставлення дитини до самої себе. На грунті сімейних стосунків відбувається первинна со-ціалізація, засвоюються перші соціальні ролі, закладаються ос-новні цінності життя. Батьки природним способом впливають на всіх дітей: через механізм наслідування, ідентифікації та інте-риоризації зразків батьківської поведінки.
Наслідування розглядається як засвоєння індивідом спо-собів поведінки на підставі спостереження за оточуючими людьми. Це цілеспрямоване відтворенщ манер, вчинків і зви-чок на основі свідомого прагнення їх засвоїти. Натомість воно переважно зводиться до імітації зовнішніх, доступних споете-
реженню способів поведінки. Наслідування не поширюється на переконання та ціннісні орієнтації.
Ідентифікація — це емоційно зумовлений процес ототож-нення себе з іншою людиною, внаслідок чого засвоюються мо-ральні норми, цінності, установки і способи поведінки цієї людини. Внаслідок ідентифікації відбувається прийняття інди-відом цінностей та переконань оточуючих людей, включення їх у власний внутрішній світ. Ідентифікація передбачає на-явність сильного емоційного зв'язку. Цей процес відбувається мимовільно, незалежно від цілеспрямованих зусиль батьків та інших членів сім'ї, а також без усвідомлених намагань з боку дітей.
Сімейне виховання доволі індивідуальне; своєрідним по-казником його результативності є родинні почуття. Тому ви-ховний потенціал сім'ї - це її здатність реалізувати функцію виховання, розвитку та соціалізації дитини. Більшість дослід-ників пов'язують його з психологічною атмосферою, системою міжособистісних стосунків, ставленням до інтересів і потреб дитини, рівнем психолого-педагогічної і загальної культури батьків, способом життя родини, індивідуально-типологічни-ми особливостями батьків.
Ураховуючи значущість сім'ї і сімейного виховання, соц-іальний педагог розглядає її як важливу складову соціального становлення дитини. Він має бути підготовлений до різних видів роботи з нею: сімейної діагностики, сімейного консуль-тування, психолого-педагогічної освіти батьків, корекції сто-сунків батьків і дітей, сімейної психотерапії.
Спеціалісти з дитячої психології переконані, що важливим показником неблагополучності міжособистісних стосунків в сім'ї є негативні риси характеру дітей. Доцільно зауважити, шо конкретна риса характеру є виявом його. Змінити небажану рису можна, вплинувши на характер загалом. Наприклад, ди-тина почала обманювати. В одному випадку вона робить це, щоб захистити себе від покарань, в іншому — просто фантазує, тікаючи від буденності. Обманювати дитина може і для того, щоб привернути до себе увагу зайнятих справами батьків. Об-ман як вигадка дозволяє дитині абстрагуватися від травмуючих внугрішньосімейнихстосунків. Якшо ми змогли певним чином викорінити схильність до обману, то в першому випадку ми зро-
били дитину більш впевненою в собі; в другому — зменшили потребу в занадто великій увазі до себе з боку дорослих; в тре-тьому — розкрили інші можливості для фантазії і творчості; в четвертому — позбавили певної психологічної травми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок