Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi

Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi

Назва:
Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,71 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi


Навчальна теоретична задача, що дається учню для самостiйного опрацювання, може бути сформульована безпосередньо як проблема, що потребує дослiдження. Навчальне дослiдження, у даному випадку, ми розумiємо як таку навчальну дiяльнiсть, в результатi якої суб'єкт навчання повинен самостийно, виходячи з деяких вихiдних теоретичних увлень про фiзичний процес, дослiдити поведiнку процесу за рiзних умов його здiйснення, зробити висновки та сформулювати основнi властивостi дослiджуваного процесу.
Виходячи з того, що впли в технiчних засобiв, притаманних суспiльству на певному етапi його розвитку, на процес навчання має матерiальний вираз в засобах навчання, як знаряддях навчальної дiяльностi та виступає як проекцiя наукової дiяльностi на навчальну, набуває актуальностi використання у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi сучасних технiчних засобiв, зокрема засобiв нових iнформацiйних технологiй (НIТ) [2] .
Використання засобiв НIТ як засобiв навчальної дослiдницької дiяльностi може бути реалiзован використанням педагогiчних програмних засобiв математичної пiдтримки (ППЗ МП) типу GRAN1 [1]. Це стосується, у бiльшостi, тих випадкiв, коли математична модель явища, що дослiджується, заздалегiдь визначена при вивченнi теоретичного курсу. Так склалося, що при вивченнi деяких тем курсу фiзики середньої школи, виникає потреба використання таких методiв математичного опрацювання, якi ще не були розглянутi у курсi математики. У цьому випадку застосування ППЗ МП типу GRAN1 надає можливостi вивчення фiзичних процесiв, математична модель яких побудована на матерiалi, який ще не вивчався у курсi математики.
Покажемо це на приклад i вивченн я законiв реактивного руху. Згiдно програм з математики , вивчення показникової та логарифмiчної функцiй у середнiй школi передбачено у одинадцятому класi. Неможливiсть використання цих функцiй при вивченнi законiв реактивного руху збiднює матерiал теми, обмежує кiлькiсть навчальних задач, якi можуть бути запропонованi у курсi фiзики дев'ятого класу.
С користуємося формулою К.Е. Цiолковського [3; 4] , яка подається без виводу, у виглядi
(1)
де - початкова маса ракети з паливом,
- кiнцева ма са ракети пiсля витрати палива,
v - швидкiсть ракети,
vr - швидкiсть газiв вiдносно ракети.
Якщо прийняти, що витрата палива пiдлегла лiнiйному закону
(2)
де - миттєва витрата палива, то можна знайти залежнiсть прискорення ракети вiд часу
(3)
і залежнiсть швидкостi вiд часу
(4)
Нехай задано такі параметри ракети: m0 = 10 кг; ; vг =3  м/с.
Визначимо, при якому спiввiдношеннi початкової та кiнцевої мас m0/mk ракети, що стартує вертикально вгору, досягне першої космiчної швидкостi (7,9 км/с). Ми не враховуємо сили опору та дiю земного тяжiння. Скориставшись виразом (1) у виглядi залежностi
(5)
отримаємо графiк (мал. 1), з якого видно, що для нашого випадку m0/mk= 9,6.
Мал. 1
Тепер знайдемо час активного руху ракети (час роботи двигунiв до повної витрати пального). З рiвняння (2) визначемо t = 298 с.
Скориставшись виразами (3) та (4) у виглядi вiдповiдно
; (6)
; (7)
отримаємо графiчнi представлення залежностей a = f(t) (мал. 2), V= f(t) (мал. 3).
Мал.. 2
Мал.. 3
Скористувавшись послугою КООРДИНАТА, маємо можливiсть визначити прискорення та швидкiсть ракети у будь - яку мить активної дiлянки траєкторiї. Наприклад, на мал. 2 показано визначення кiнцевого прискорення (а = 99,8 м/с 52 6), на мал. 3 - визначення швидкостi ракети через 100 с пiсля старту (V = 1239 м/с).
Для визначення висоти, якої досягне ракета при повнiй витратi палива, тобто через t = 298 с пiсля старту, скористувавшись послугою IНТЕГРАЛ, знайдемо площу пiд графiком функцiї V = f(t) в межах [0; 298] (мал. 4). Маємо hmax = 767 891 м.
Мал.. 4
Продовжуючи аналiз руху ракети, з'ясуємо, як впливає сила земного тяжiння на швидкiсть та висоту польоту. Для цього скористуємось виразом
(8)
у виглядi
(9)
З мал. 5 та мал.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок