Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів

Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів

Назва:
Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
73
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
УДК 378.14
Нор К.Ф., Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів
У статті розглядається питання формування комунікативних умінь майбутніх учителів. В основу технології покладений американський досвід навчання у співробітництві. Автор статті наводить приклади найбільш цікавих варіантів навчання в малих групах і психологічні характеристики ведення діалогу.
In the article the problem of the forming of the communicative abilities of the future teachers is considering. American knowledge of the learning in the collaboration is taking as a principle of the technology. The author of the article is giving an example of the most interesting variants of the learning in the small groups and psychological characteristic of the conducting the dialogue. З огляду на назрілу проблему гуманізації шкільної освіти певних змін повинна зазнавати сьогодні професійна підготовка вчителів. Сучасний педагог зобов'язаний не лише досконало знати навчальний предмет, який він викладає, а й вміти здійснювати навчально - виховний процес на демократичних засадах. Суттєвою ознакою такого вміння педагога є тенденція до налагодження суб'єктних стосунків у спілкуванні, що, в свою чергу, неминуче проявляється у професійній мовленнєвій діяльності.
Все вищезазначене вимагає удосконалення підготовки майбутнього вчителя, його професійно-педагогічної майстерності у спілкуванні з учнями. Це спілкування характеризується рівністю психологічних позицій учасників (суб'єкт-суб'єктних);
двосторонньою активністю, при якій кожна сторона не лише піддається впливові, але й сама в рівній мірі впливає на іншу; взаємопроникненням партнерів у світ відчуттів і хвилювань один одного; готовністю стати на точку зору іншої сторони; прагненням до співчуття, спів- хвилювання; співучасті; активною взаємною установкою партнерів [1].
Різні аспекти професійної підготовки у педагогічному університеті знайшли відображення у працях А.М. Алексюка, І.А. Зязюна, Г.О. Балла, Н.В. Кичук, Н.Г. Ничкало, Л.П. Пуховської, О.М. Пєхоти, В.О. Семиченко, С.О. Сисоєвої та ін. Певну увагу теорії мовного розвитку на основі комунікації приділяють Л.С. Виготський, Т.А. Ладиженська, О.М.
Леонтьєв, формуванню мовної комунікативної компетенції - В.П. Безпалько, Л.І. Мацько та ін.
Проте наше спостереження показує, що цілеспрямованого формування вмінь розв'язувати комунікативні задачі у студентів педагогічних вузів не ведеться. Так, аналіз підручників для вищої школи свідчить, що в їх структурі біля 70% вправ спрямовано на формування інформаційних умінь студентів, причому більше половини з них забезпечують розвиток умінь повідомляти, розповідати про що-небудь.
Зарубіжні дослідження, які присвячені аналізу структури вербальної взаємодії викладача і студента, свідчать, що приблизно 2/3 загальної взаємодії на заняттях приходиться на мовлення викладача [5]. Таким чином, викладач говорить на занятті у 2 рази більше за студентів.
Аналіз досвіду американських вчених Р. Джонсона, Д. Джонсона, С. Кагана, Р. Славіна та ін. переконав нас, що формування мовленнєвої діяльності студентів, їх комунікативних здібностей найкраще організовувати у навчальних малих групах. Зважаючи на актуальність даної проблеми, темою нашого дослідження обрано " Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів".
Завданням нашого дослідження є виявлення можливостей переносу західних технологій навчання у практику вітчизняної вищої школи та їхньої адаптації при викладанні дисциплін педагогічного циклу.
Комунікативність - професійна здатність педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати задоволення від спілкування. Успіх педагогічної взаємодії залежить від рівня комунікативних умінь учителя, формування їх стає одним з найважливіших завдань професійного становлення педагога.
Готуючи майбутніх учителів до мовленнєвої педагогічної діяльності, формуючи їх комунікативні здібності, ми звернули увагу на досвід підготовки вчителів у розвинених зарубіжних країнах, а саме США.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок