Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови

Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови

Назва:
Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,49 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УДК 811.111
Лебедева І.О., Миколаївський державний аграрний університет
Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови
Стаття розкриває комплекс актуальних лінгводидактичних проблем, пов'заних з відбором топонімічних одиниць за їх лексико-семантичним значенням на заняттях з іноземної мови. Автор досліджує сучасний стан топоніміки в лінгводидактиці, її практичну цінність, а також визначає активність вживання певної групи топонімів в ситуаціях мовного спілкування. У статті наведені приклади топонімічних одиниць, відібраних автором за ексталінгвістичним принципом, які є актуальними для сучасної мови пересічного представника населення США.
The article describes the complex of the actual problems connected with the selection of toponms according to their lexical-semantical pecularities for using them at the English lessons. The author investigates the modern state of the toponimy in linguistics, its practical importance, defines the activity of using of the definite toponims in the language communicative situations. In the article there are a lot of interesting examples of the toponims selected by the author according to the extralinguistic principal, which are very actual for the modern language of the USA population. Назви оточують нас всюди, де б ми не були. Без перебільшення можна сказати, що ми живемо у світі географічних назв. Вчені вже давно звернули увагу на їх довге існування, багато з них існують тисячоліттями. Вимирають народи, зникають мови, а назви продовжують жити, хоч і не залишаються незмінними: протягом часу змінюються звучання, написання, а іноді і змістове значення. Таким чином, нові покоління користуються назвами, не знаючи ні мови, на якій вони були колись дані, ні їх значення. Допитливий людський розум не міг змиритися з таким становищем, і люди з давніх часів прагнули зрозуміти оточуючі їх назви та імена.
В останні десятиріччя в лінгводидактиці почали виділяти особливий напрям, який дав велике значення вивченню мови в тісному взаємозв'язку з культурою народу, - лінгвокраїнознавство. Ця наука забезпечує рішення цілого ряду проблем, особливо головної філологічної проблеми - адекватного розуміння тексту. Саме тому лінгвокраїнознавство виступає лінгвістичною та дидактичною основою для перекладу з англійської мови на рідну.
У даному випадку ми спираємось на дослідження Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, Г.Д. Томахіна Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив встановити, що вітчизняні науковці розкривають та обґрунтовують топоніми, тобто географічні назви як предмет вивчення науки топоніміки, а також невід'ємну частину фонових знань носіїв будь-якої мови чи культури; в них, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення та освоєння території, тому саме ця частина лексики з давніх часів привертає увагу не лише філологів, а й істориків, етнографів, педагогів та інших вчених. Є.М. Поспєлов називає
топонімікою "науку про географічні назви, топоніми, про їх походження, розвиток і сучасний стан, про їх змістове значення, лексичний склад, граматичний та фонетичний образ, про їх переклад з однієї мови на іншу" [7, с. 3]. В.А. Ніконов визначає, що "топоніміка - це особливий розділ мовознавства, перетинаючий історію мови, діалектологію, етимологію, лексикологію та інші розділи лінгвістики, тісно пов'язаний з історією, географією та етнографією" [5, с. 164]. В енциклопедичному словнику "Britannica" під топонімікою мається на увазі "вивчення географічних назв, яке базується на етимологічній, історичній та географічній інформації, та пов'язане з лінгвістикою" [12, т. 12, с. 849].
Правильний, об'єктивний підхід до походження та змістового значення географічних назв у процесі вивчення будь-якої іноземної мови впливає на перегляд цілей навчання англійської мови. Останнє складає зміст обраної нами у даній статті проблеми, що може бути подана як відбір для використання в навчальному процесі лексичних одиниць, що визначають географічні назви.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок