Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Способи формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я

Способи формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я

Назва:
Способи формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,29 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
«Способи формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я»


План
І. Вступ.
ІІ. Основна частина
1. Шляхи збереження здоров’я при вивченні курсу біології Людина
2. Впровадження здоров’я зберігаючих технологій різними методами навчання:
а) словесний;
б) самокритика;
в) аутогенне тренування;
3. Активні форми і методи, які сприяють навчанню учнів із задоволенням без перевантаження:
а) проблемні ситуації;
б) хвилинки сміху;
в) хвилинки спокою;
г) фізичні вправи для зняття стомлення на уроці.
ІІІ. Висновок.


Література
1. Основи здоров'я і фізична культура: Програма для загальноосвітніх на-вчальних закладів. 1—11 класи.— К.: Початкова школа, 2001.
2. Бейтс У.Г. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса.— М.: Полина, 1995
3. Бойко А. Михаил Котляров, или исскусство жить не болея и не старея.— М.: Сов. спорт, 1994.
4. Васильчук М.Б. та ін. Збірник норма-тивних документів з безпеки життєді-яльності.— К.: Фенікс, 2000.
5. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Управлін-ня фізичним вихованням в загальноосвітньому навчальному закладі.— X.: Торсінг Плюс, 2006.
6. Севостьянова Н.Т. Вечная мудрость здоровья и процветания: Введение в онтовалеологию — науку здравствования. — X.: Основа, 1990.
7. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков.— М.: Медицина, 1991.
8. Шичко Г.А. Вторая сигнальная сис-тема и ее физиологические механизмы,— Л.: Медицина, 1969.


Протягом останніх років з метою охорони здоров'я учнів у нашій школі створюється система роботи щодо сприяння охороні та зміцненню здоров'я.
Важливим складником шкільної осві-ти є формування мотивації до збере-ження та зміцнення здоров'я. Саме на досягнення цієї мети й спрямо-вані курси: «Біологія», «Валеологія», «Генетика», «Цитологія», «Основи здоров'я», «Основи безпеки життє-діяльності», їх завдання — форму-вання в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодін-ня основами здорового способу жит-тя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки, формування здоров'язберігаючої компетентнос-ті школярів.
Навчальні програми побудовані на засадах поєднання елементів знань щодо збереження, захисту життя та зміцнення здоров'я людини з розширенням та поглибленням їх змісту. Вважаю, що основними особливостями навчального процесу є:*
розкриття питань, що мають ре-альне значення для школярів;*
врахування потреби і рівень їх со-ціально-психологічного розвитку;*
планування роботи з учнями, яка має випереджувальний ха-рактер;*
формування життєвих навичок, що мають ключове значення для здорової і безпечної поведінки.
Дотримуюсь у роботі принципів сис-темності та наступності.
Основним і таким, що відповідає меті освіти про здоров'я, вважається визна-чення Всесвітньої організації охорони здоров'я: «Здоров'я — це стан повно-го фізичного, духовного і соціально-го благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад».
Зміст навчального матеріалу з пред-метів інваріантної та варіативної скла-дової структурую за чотирма наскріз-ними лініями:
1) життя і здоров'я людини;
2) фізична складова здоров'я;
3) соціальна складова здоров'я;
4) психічна і духовна складові здо-ров'я.
Фізичне здоров'я — функціонуван-ня організму і стан здоров'я кожної з його систем, сила, динамізм, ви-тривалість.
Соціальне здоров'я — сприйняття себе як індивідуума певної статі, вза-ємодія з іншими людьми, почуття любові, дружби, успіху, групової солідарності.
Психічне здоров'я поділяється на емоційне і розумове.
Емоційне здоров'я — самоповага, гар-ний настрій, здатність розуміти свої почуття та висловлювати їх, розумі-ти почуття інших.
Розумове (або інтелектуальне) здо-ров'я — здатність отримувати та аналі-зувати інформацію і бути спроможним використовувати її для прийняття рішень.
Духовне здоров'я стосується наших цінностей у житті, основних філософських основ буття і є стрижнем добробуту людини, її фізичного і пси-хічного комфорту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Способи формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок