Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів

Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів

Назва:
Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,39 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інститут менеджменту та економіки
“Галицька академія”
Кафедра обліку і аудиту
Реферат
На тему:
Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів
Виконав: ст. гр. БС-05-1
Цюпа М.В.
Перевірив:
Івано-Франківськ
2007
Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерсь-кого обліку, його технічної оснащеності.
Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів.
Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд і бу-дова облікових регістрів, взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку, послідовність і техніка облікової реєстрації.
За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господар-ства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал (Пам’ятна книга). Журнал і Головна книга. Операції записувались із слів власника або з його Пам'ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначались кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр — Головну книгу. Рахунки в Головній книзі велись як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс.
Таким чином, наприкінці XIV століття вперше була описана книжкова форма обліку. Вона задовольняла потреби купців і дрібних ремісників. Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських опе-рацій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Тоді Голов-на книга перетворилася в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестись аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Так наприкінці XIV століття появилась нова італійська форма бухгалтерського обліку.
У другій половині XVIII століття стали застосовувати меморіально-касову або німецьку форму обліку, при якій суворо розмежовувались касові і некасові операції. Для цього Журнал було поділено на кілька хронологічних регіст-рів — Касовий журнал. Меморіал тощо. Ця форма з середини XIX століття застосовувалась і в Росії.
Розвиток виробництва, торгового капіталу, банківських операцій потребу-вав дальшого розподілу праці облікових працівників. Для цього була розроб-лена багатожурнальна або французька форма бухгалтерського обліку, при якій хронологічні записи здійснювались в декількох журналах (касовому журналі, журналах обліку товарів, продажу, купівлі тощо). Від щоденних записів у Го-ловну книгу перейшли до записів в неї місячними підсумками, для підготовки яких було введено зведений журнал (що складався шляхом вибірок з щоден-них журналів). Поступово для обгрунтування записів в регістри почали вико-ристовувати документи.
Отже, форми бухгалтерського обліку постійно удосконалю-ються. Це зумовлено загальним розвитком народного госпо-дарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обся-гу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчис-лювальних робіт. Прогресивною вважається така форма обліку, яка на основі впровадження обчислювальної техніки за-безпечує своєчасне одержання якісної інформації, необхідної для управління, а також системи показників звітності — при мінімальних затратах праці і засобів на ведення обліку.
Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосову-ються на підприємствах і в організаціях України, є: меморіаль-но-ордерна (контрольно-шахова), Журнал-головна, журнально-ордерна, автоматизована (комп'ютерна), спрощена форма обліку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок