Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності

Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності

Назва:
Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,65 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності


Раннє навчання іноземної мови – один із важливих напрямів удосконалення і розвитку системи шкільної освіти, який був визначений Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом початкової загальної освіти, Програмами з іноземної мови для загальноосвітніх і спеціалізованих закладів тощо. У Державному стандарті зазначено, що “система шкільної освіти в галузі іноземної мови перш за все має формувати в учнів уміння іншомовного спілкування, а за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності” [2,с.1].
Згідно з чинними програмами, оволодіння школярами іншомовним спілкуванням у межах навчального предмету “Іноземна мова” передбачає формування в них певного рівня мовленнєвої компетенції, яка визначається як сукупність таких мовленнєвих умінь школярів:
здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування;
розуміти основний зміст автентичних текстів;
читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним ступенем розуміння їхнього змісту ( читання з розумінням основного змісту, читання з повним розумінням змісту);
фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію [1, с.37].
Проте нові підходи до вирішення проблем освіти, в тому числі і в галузі викладання іноземних мов, висувають нові вимоги і до підготовки педагогічних працівників, особливо вчителів початкової школи. На думку Мартиненко С.М., у сучасному освітньому процесі вчителю доводиться розв’язувати нові задачі, параметром яких є: виявлення і задоволення освітніх потреб учня; формування його суб’єктивної позиції; узгодження навчальної мети з глибинними цінностями особистості учня; підбір технологій, що максимально поєднують процеси освіти та розвитку особистості [4,с.44]. Особливістю педагогічної діяльності вчителя іноземної мови є той факт, що навчання іноземної мови відбувається в ситуації, де вчитель має керувати не тільки процесом засвоєння учнями навчального (мовного) матеріалу, але й процесом спілкування іноземною мовою. Окрім цього, на уроці іноземної мови спілкування ведеться з навчальною метою. Саме тому мовленнєва діяльність учителя іноземної мови відіграє надзвичайно важливу роль у навчальному процесі.
Реалізація цих завдань багато в чому залежить від процесу формування готовності майбутніх учителів до іншомовного спілкування у процесі професійної діяльності.
Саме тому метою нашої статті є визначення основних етапів і компонентів моделі формування готовності майбутніх учителів початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності в умовах ВНЗ.
Проблема готовності до певної діяльності широко висвітлюється багатьма психологами та педагогами. Так, психологи Л.П.Буєва, І.С.Кон та В.Т.Лісовський розглядають готовність як соціальну установку особистості і ціннісних орієнтирів [7,с.33]. В.А.Сластьонін вважає, що готовність є особливим психічним станом, який характеризується наявністю у суб’єкта образу, структури певної дії та постійної направленості свідомості на її виконання. Водночас, готовність, на думку педагога, повинна вміщувати різного роду установки на усвідомлення певної задачі, модель ймовірної поведінки, визначення відповідних способів діяльності, оцінку своїх можливостей у співвідношенні з майбутніми труднощами та необхідністю досягнення певного результату [7,с.34].
Вивчаючи проблему готовності, С.І.Єршова та С.С.Салаватова розглядають її як поєднання стійких рис особистості, як складне інтегральне явище, що формується на основі зовнішніх та внутрішніх умов. До зовнішніх умов науковці відносять оточення, в якому здійснюється діяльність, до внутрішніх – стійкі психічні особливості, притаманні особистості. До структури готовності науковцями включено комплекс якостей людини, який складається із моральних, психологічних і професійних компонентів [7, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок