Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів

Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів

Назва:
Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,18 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів


Нагальність підвищення ефективності навчання, створення сприятливих умов для викладацької й навчальної діяльності актуалізують проблему професійної компететності вчителя у галузі наукової організації праці (НОП) учнів і педагогів. Передусім йдеться про підготовку вчителів до реалізації педагогічного процесу на засадах особистісно орієнтованої педагогіки, діалогічної взаємодії, придовідповідності, здоров’язбереження, тайм-менеджменту. Сформованість професійної компететності вчителя у галузі НОП уможливлює створення здоров’язберігаючого простору закладів освіти, сприятливих / комфортних умов для викладацької й навчальної праці, забезпечення раціонального використання дидактичних, психофізіологічних, часового та інших ресурсів суб’єктів педагогічної діяльності.
Ґендерну компетентності педагогів охарактеризовано І.С. Мунтяном [10, c. 9–15]. Л.І. Столярчук порушує проблему «ґендерної освіченості» педагогів. Науковець зазначає, що кожен викладач є джерелом інформації з притаманним кожному «... власним стилем викладання навчального матеріалу, обумовленим його ґендерними особливостями. Від його професійної компетентності залежить орієнтація програм і методик навчання на конкретну жіночу / чоловічу індивідуальність ...» з певним типом функціональної асиметрії півкуль головного мозку, «створення сприятливих умов для всебічного розкриття здібностей учнів і створення ситуації успіху» [12, с. 48].
Сутність і зміст педагогічної компетентності складає предмет наукових досліджень І.А. Зязюна, С.І. Кари, Л.М. Мітіної, В.О. Сластьоніна.
Незважаючи на широке «тематичне поле» наукових пошуків із проблеми професійно-педагогічної компетентності (ППК), аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел показав, що ППК педагога у галузі наукової організації праці учнів не досліджується як психолого-педагогічна проблема.
Ураховуючи вищевикладене, мета публікації полягає у висвітленні сутності професійно-педагогічної компетентності вчителя у галузі наукової організації праці учнів. Мета конкретизується у таких завданнях: на основі аналізу літературних джерел виокремити й охарактеризувати складові ППК у галузі НОП учнів, проаналізувати її значення для конструювання й реалізації науково обґрунтованого навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах і наукової організації праці учнів.
Передусім зазначимо, що в сучасних науково-педагогічних працях, присвячених компетентності вчителя, набули поширення схожі за значенням дефініції: «професійно-педагогічна компетентність», «педагогічна компетентність», «психологічна компетентність», «психолого-педагогічна компетентність». Отже, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки і практики проблема педагогічної (професійно-педагогічної, психолого-педагогічної) компетентності та окремих її видів не дістала однозначного трактування.
Л.М. Мітіна, Г.В. Мітін, О.А. Анісімова педагогічну (психолого-педагогічну) компетентність тлумачать як «гармонійне поєднання знання предмету, методики і дидактики викладання, умінь і навичок (культури) педагогічного спілкування, а також прийомів і засобів саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації» [9, с. 66]. На підставі вищезазначеного науковці виокремлюють 3 підструктури педагогічної (психолого-педагогічної) компетентності:
- діяльнісну (знання, уміння, навички та індивідуальні способи самостійного й відповідального здійснення педагогічної діяльності);
- комунікативну (знання, уміння, навички і способи реалізації педагогічного спілкування);
- особистісну (потреба у саморозвиткові, а також знання, уміння, навички, принципи розвитку особистості дитини).
Цілком погоджуємося з думкою М.І. Лук’янової про те, що психолого-педагогічна компетентність учителя є узгодженістю (співрівневістю) між знаннями, практичними вміннями і реальною поведінкою педагога в його діяльності. Це інтегративна характеристика рівня професійної підготовки вчителя, що ґрунтується на фундаментальних психолого-педагогічних знаннях і сформованих комунікативних уміннях, які проявляються в єдності з особистісними якостями [7, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Професійно-педагогічна компетентність вчителя у галузі наукової організації праці учнів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок