Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання

Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання

Назва:
Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,96 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
 
Реферат на тему:
Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання


Технології повного засвоєння навчального матеріалу
Незважаючи на досить широку літературу з проблем технології навчання, їх класифікації, групу-вання за певними ознаками мало вивчені, оскільки недостатньо ви-світленим є питання основних ха-рактеристик технологій навчання. Проте існують і такі технології на-вчання, які скоріше можна розгля-дати як моделі. Незважаючи на варіативність підходів, у вчи-тельському середовищі з'явилися й улюблені технології і моделі на-вчання. За останні 20 років у шко-лах України прижилася техноло-гія повного засвоєння навчально-го матеріалу (див. схему 4).
Навчання за цією технологією має таку послідовність. Спочатку відбувається організація учнів для роботи за пропонованою схемою. Далі дітям пояснюється, що треба зробити і засвоїти. Також де-монструються зразки перевіроч-них робіт, найчастіше тестового характеру, які учні пишуть після вивчення кожної навчальної оди-ниці (уроку або теми). Оцінка за тести визначається за еталоном відповіді.
Технологія повного засвоєння навчального матеріалу з'явилася у США. Вітчизняні технології, які мають певні відмінності від аме-риканських, розробили відомі вчителі-новатори та вчені-дидакти колишнього СРСР — В.Ша-талов, М.Гузик, В.Тоболін, П.Юцявічене, Є.Сковін. Ми вже описували комбіновану систему навчання М.Гузика. Зупинімося ще на одній цікавій і достатньо поширеній технології — техноло-гії повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчально-го процесу на основі схемно-зна-кових моделей, автором якої є вчитель фізики середньої школи № 5 м. Донецька В.Шаталов.
Вихідним положенням у тех-нології є те, що всі діти талано-виті і всі без винятку (!) здатні оволодіти шкільною програмою. Позиція вчителя спрямована на пошук шляху до кожної дитини, на створення умов для розвитку здібностей, закладених у кожно-му, на допомогу учневі усвідоми-ти себе особистістю. Суть техно-логії полягає у кількаразовому вивченні навчального матеріалу з використанням схемно-знакових моделей:
Схема 4
Технологія повного засвоєння навчального матеріалу
(за С.Смирновим)*
перший етап — розгорнуте, образно-емоційне пояснення вчи-телем відібраних для уроку параг-рафів (блок знань);*
другий етап — стислий вик-лад навчального матеріалу за опо-рним плакатом;*
третій етап — вивчення опорних сигналів за опорними конспектами;*
четвертий етап — робота з підручником і опорним конспек-том у домашніх умовах;*
п'ятий етап — письмове від-творення опорних сигналів на на-ступному уроці;*
шостий етап — відповіді за опорними сигналами, зокрема магнітофонні;*
сьомий етап — повторення й поглиблення раніше вивченого матеріалу.
Унікальним відкриттям В. Ша-талова в педагогіці стали опорні конспекти. Він відважився сказа-ти «ні» загальноприйнятому, хоча експериментував у рамках держав-них навчальних програм. Нагадає-мо, що його знахідки — це образ-ний, трохи незвичний короткий конспект до кожного уроку із сим-волами, знаками, ключовими сло-вами, цифрами. Це давало змогу вивчати тему цілісно. Як наголо-шував сам автор, спосіб такого конспектування не новий, симво-ли, значки — це опора, завдяки яким можна відтворити прочита-не. За опорними сигналами мож-на запам'ятати якийсь фактичний матеріал швидше, міцніше.
Опорні конспекти — це своє-рідний дороговказ. Розшифро-вуючи коди, ми наповнюємо сис-тему змістом. Тут містяться окре-мі одиниці інформації, зв'язки між ними, введено знаки, що нагаду-ють приклади для конкретизації абстрактного матеріалу. В опор-них конспектах запроваджуються графіки, різноманітні кольорові позначення. Зі словесної форми викидається все зайве, залиша-ються найсуттєвіші слова або ма-люнки.
Чим складніший матеріал, тим більшу кількість часу треба виді-лити на озвучення опорного конс-пекту. Застосування навчальних блоків теоретичних знань має по-зитивне значення для успішного навчання учнів з багатьох базових предметів і з біології зокрема.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок