Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали

Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали

Назва:
Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,23 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали


Зміст


Вступ
Інтеграція України у міжнародне співтовариство передбачає перегляд питання якості усіх сфер життя в державі. Нагальною стала необхідність змін та реформування і в системі освіти.
Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко зазначив на колегії. Міністерства:
«Суспільне очкування і реальні об'єктивні вимоги набагато більші і серйозніші. Тому не говорити про наші перспективи, недоліки та неорганізовані резерви просто неможливо... Треба жити по-новому» [10, 8].
Щоб задовольнити освітні потреби особи та потреби суспільства в отриманні «якісного продукту» освітнього процесу, держава повинна насамперед контролювати результати освітньої діяльності всіх її учасників на всіх рівнях і ета-пах. Тому сьогодні назріла потреба формувати національну систему контролю якості освіти, тобто відстежувати у кожного суб'єкта освітнього простору відповідність сформованих соціальне і професійно важливих знань, умінь і на-вичок вимогам ринку праці. Щоб впливати на освітній процес з метою підвищення його якості, необхідно мати якісну об'єктивну інформацію у галузі педагогічної та освітньої діяльності. Така інформація необхідна не лише представникам освітнього простору, а й усьому суспільству для прийняття так-тичних і стратегічних рішень в політиці держави, адже саме в системі освіти закладається моральне здоров'я суспільства. Про що і зауважив СНіколаєнко: «Усі чекають, що перебудова, нова якість нашої держави почнеться з нас» [10, 8].


Розділ 1. Критерії і норми оцінки знань
Визначити об'єктивно рі-вень оволодіння людиною знаннями і способами діяльності, як свідчить педагогічний досвід, дуже важко. Щоб полегшити виконання цього завдання, пропонується розділити два поняття, що перебувають у нерозривному взаємозв'язку, — критерії оцінки і норми оцінки.
1) критерії оцінки — це ті положення, урахування яких є обов'язковим при виставленні тієї чи іншої оцінки;
2) норми оцінки — це опис умов, на які має спиратися педагог, виставляючи студентові оцінку.
Особливо важливо розкрити критерії оцінки, оскільки їх аналіз є аналізом об'єкта перевірки. Виставляючи студентові ту чи іншу оцінку, педагог має ураховувати:
1) характер засвоєння вже відомого знання (рівень усві-домлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повноту і точ-ність знань);
2) якість виявленого студентом знання (логіку мислення, аргументацію, послідовність і самостійність викладу, культу-ру мовлення);
3) ступінь оволодіння вже відомими способами діяль-ності, уміннями і навичками застосування засвоєних знань на практиці;
4) оволодіння досвідом творчої діяльності;
5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, ретельність і т. ін.).
Норми оцінок. Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який виявив всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною і додат-ковою літературою, що рекомендована програмою. Як пра-вило, оцінка «відмінно» виставляється студентам, які за-своїли взаємозв'язок основних понять дисципліни в їхньому значенні для набутої професії, виявили творчі здібності в розумінні і використанні навчально-програмового матеріалу. Оцінки «добре» заслуговують студенти, які виявили повне знання навчальне-програмового матеріалу, успішно викону-ють передбачені програмою завдання, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили систе-матичний характер знань із дисципліни і здатні до їх са-мостійного поповнення і оновлення у ході подальшої на-вчальної роботи і професійної діяльності. Оцінки «задо-вільно» заслуговує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, який справ-ляється з виконанням завдань, передбачених програмою, ознайомлений з основною літературою, рекомендованою програмою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок