Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Уява. Можливості розвитку на уроці

Уява. Можливості розвитку на уроці

Назва:
Уява. Можливості розвитку на уроці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,73 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Уява. Можливості розвитку на уроці


Уява, за твердженням А.Г.Рузьської, становить «процес перероб-лення і комбінування уявлень, що віддзеркалюють реальну дійсність, й утворення на цій основі нових образів, які не мали раніше місця в безпосередньому сприйнятті».
Завдяки уяві людина передба-чає свої дії та їх результати. У цьому виявляється її зворотний вплив на дійсність: результатом діяльності є продукт, який уже на початку цього процесу був готовий в уяві людини, у формі образу, системи думок чи кон-цепцій. А процеси уяви треба розгля-дати як репетицію майбутнього.
Уява — інструмент руйнування стереотипів, який відкриває шлях до відкриття, винаходу, створення художнього образу.
Враховуючи ступінь осмислен-ня нових образів, розрізняють:*
мимовільну уяву (наприклад, під час хвороби);*
довільну, підпорядковану сві-домо поставленій меті.
Виділяють також захисну уяву, завдяки якій учень на уроці здат-ний абстрагуватися від навчання, таким чином зберігаючи свою мі-зерну енергію від спалювання нега-тивними почуттями (цей психічний феномен відомий усім учителям: учень сидить у класі, але його немає, бо думки поза уроком).
Відповідно до характеру діяль-ності уява буває репродуктивною і творчою. Репродуктивна допома-гає відтворити відоме, творча пе-редбачає створення оригінальних образів предметів, думок, почуттів у взаєминах тощо.
Особливим видом уяви є мрія як витвір образів бажаного майбут-нього. Мрія випереджає реальний хід подій, вона, як правило, не від-разу реалізується. Практична реа-лізація мрій передбачає певні дії та діяльність.
Уява та її процеси тісно пов'язані зі сприйняттям, емоціями, пам'ят-тю, мисленням, мовою. КД.Ушинський зауважував: «Добре розвине-на уява є приналежністю велико-го розуму».
Уява — це здібність фантазу-вати, будувати гіпотези. Вона дає можливість бачити сутність пред-метів, їх природну логіку. Уява комбінує образи того, чого не іс-нує, керуючись пам'яттю та по-чуттями.
У роботі уяви бере участь і мис-лення. Якщо у процесі уявлення людина ще й оцінює предмети та явища, тоді в роботу вступає мис-лення, яке здійснює такі процеси:*
перетворення невідомого на відоме;*
попередження або подолання аморального;*
перетворення дисгармонійно-го на досконалу форму.
Мислення іноді, стикаючись із невідомим, аморальним, руйнівним у житті чи діяльності, буває безси-лим у розв'язанні нелегких завдань. На допомогу приходить уява. Вона створює образ невідомого як образ відомого. Механізм уяви синтезує почуття в думку, внаслідок чого утворюється образ чи судження про невідоме.
Тому уява має практичне, а не споглядальне значення. Вона — ін-струмент практичного застосування цілей, перетворення предметів, про-дукт синтезу багатьох образів в один. Образи, створені спільною роботою уяви та почуттів, здатні прокладати шляхи із сучасного в майбутнє, буду-вати те, чого ще ніколи не існувало в певному місці й часі, але можли-вість його існування передбачалась.
Здорова уява, не затьмарена плівкою фантазії, поза діяльністю людини просто не існує. Вона за-вжди, працює: з її допомогою люди-на прокладає шлях до бажаного.
Тому уява закладає підґрунтя здатності робити відкриття, знахо-дити нові шляхи розвитку техніки та технологій, способи розв'язання задач і проблем.
Серед молодших школярів є діти, які випереджають своїх ро-весників у розвитку почуттів, під-силених уявою. Такі діти:*
відчувають межу між невідо-мим і відомим;*
здогадуються, що десь там, за «межею», є щось загадкове, ди-вовижне;*
уявляють картину майбут-нього, прагнуть визначити, оволо-діти ним;*
намагаються зробити щось дивне для людей, користуючись почуттям гармонії;*
стверджують діями свою зна-чущість, самоцінність.
Уява може не тільки забезпе-чити процес учіння, але й розви-ватися при відповідній організації навчальної діяльності. Прийоми тренування уяви, а разом з нею — мислення, уваги, пам'яті й ін-ших пов'язаних з уявою психічних функцій, ґрунтуються на викорис-танні задач «відкритого типу», тоб-то таких, що мають не одну від-повідь.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Уява. Можливості розвитку на уроці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок