Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Контроль за навчально–пізнавальною діяльністю учнів

Контроль за навчально–пізнавальною діяльністю учнів

Назва:
Контроль за навчально–пізнавальною діяльністю учнів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,26 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контроль за навчально–пізнавальною діяльністю учнів


1. Суть і завдання контролю у навчальному процесі
2. Основні принципи контролю знань
3. Види контролю знань
4. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів


1. Суть і завдання контролю у навчальному процесі
Контроль – важливий структурний компонент навчального процесу, який взаємопов'язаний з його цілями, змістом і методами. Від результатів контролю значною мірою залежать постановка цілей і завдань навчання, вибір і послідовність застосування його методів. Завдяки контролю реалі-зується зворотній зв'язок, що дозволяє оперативно регулювати і корегувати процес навчання, ставити конкретизовані завдання на наступний урок.
Основна мета контролю як дидактичного засобу управління навчанням – забезпечити ефективність навчання шляхом приведення до системи знань, умінь і навичок учнів, самостійного застосування ними здобутих знань на практиці. В його завдання входить також стимулювати учнів ста-ранно навчатися, формувати у них прагнення до самоосвіти. Основними засобами контролю є спостереження за діяльністю учня під час занять, ви-вчення продуктів навчальної праці учня, перевірка знань, умінь та навичок.
У дидактичній літературі використовують поняття контроль, перевірка, оцінювання, оцінка, облік, які вживаються у різних значеннях, і як синоніми, їх не можна ототожнювати. Поняття контроль означає виявлення, вимірю-вання й оцінювання знань та умінь учнів. Перевірка є компонентом (засо-бом) контролю і означає виявлення і вимірювання рівня і якості знань, об'єму праці учня. Окрім перевірки, контроль містить оцінювання (як про-цес) та оцінку (як результат перевірки). Оцінки фіксуються у вигляді балів в журналах, табелях успішності, базах даних. Основою для оцінювання успі-шності учня є результати контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінного судження або числового бала з ме-тою аналізу стану навчального процесу за певний період, причин його не-ефективного функціонування. Отже, структура контролю складається з та-ких компонентів: перевірки, оцінювання (як процесу і результату), обліку.
Об'єктом контролю у навчанні є знання учнями основних категорій, принципів, правил, фактів, явищ у їх тісному взаємозв'язку і взаємообумовленості, їх уміння і навички оперувати набутими знаннями. Об'єктом кон-тролю є також діяльність учнів у навчанні, їх уміння застосовувати знання на практиці, самостійно здобувати нові знання. Контроль знань учнів зав-жди повинен орієнтуватися на загальну мету навчання.
Функції контролю знань поділяють на специфічні (контролюючі) і загальні.
До специфічних функцій належать: виявлення, вимірювання й оцінювання знань.
Загальні функції контролю: діагностична, освітня, ви-ховна, розвивальна, стимулююча, прогностична, оцінювальна й управлінсь-ка.
Загальні і специфічні функції контролю випливають із основних за-вдань навчання і тісно взаємопов'язані між собою.
Діагностична функція контролю полягає у визначенні рівня та якості знань учнів, у виявленні прогалин у знаннях та їх причин.
Освітня функція забезпечує систематизацію знань учнів, коригування результатів їх навчальної діяльності.
Виховна функція контролю полягає у формуванні моральних якостей учнів, вихованні адекватної самооцінки, дисциплінованості, самостійності, почуття відповідальності.
Розвивальна функція контролю забезпечує формування самостійності і критичності мислення учня, розвиток пізнавальних процесів.
Стимулююча функція контролю полягає у спонуканні учнів до сис-тематичної праці, одержання кращих результатів у навчанні, подолання прогалин у знаннях.
Прогностична функція контролю полягає у визначенні шляхів підвищення ефективності роботи вчителя і пізнавальної діяльності учнів.
Оцінювальна функція контролю передбачає співставлення виявленого рівня знань, умінь і навичок з вимогами навчальної програми.
Управлінська функція контролю передбачає коригування роботи учнів і власної діяльності вчителя, удосконалення організації навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Контроль за навчально–пізнавальною діяльністю учнів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок