Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Тестування

Тестування

Назва:
Тестування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,27 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Тестування.


Термін «тестування» походить від англійського test — екзамен і використовується, як подає відомий французький ен-циклопедичний словник Larousse, для вимірювання або оцінювання природних і набутих здібностей з метою передбачення поведінки чи досягнень певної особи у виз-начених обставинах. За радянсь-ким енциклопедичним словни-ком, для психології і педагогіки тест — це «стандартизированные задания, по результатам которых судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навы-ках испытуемого». Класичні визначення тестування у психології підкреслюють наступ-не: а) емпіричність оцінювання, б) визначення особистих ознак і якос-тей через використання кількісних показників. У педагогіці класичним і водночас досить повним вважають «критеріальне» означення К. Інгекампа: «Тестування — це метод педагогіч-ної діагностики, за допомогою якого вибір поведінки, яка презентує переду-мови або результати навчального про-цесу, повинен максимально відповідати принципам зіставлення, об'єктив-ності, надійності та валідності вимірів. Він має пройти обробку й інтерпретацію і бути прийнятним для застосування в педагогічній практиці». Тестування не можна розглядати як ідеальний метод, відкинувши на цій підставі всі інші. Хоча за належної попередньої підготовки воно най-краще задовольняє основні мето-дичні критерії якості, забезпечуючи прийнятну об'єктивність усіх трьох головних стадій процесу оцінюван-ня – вимірювання, обробку даних та їхньої інтерпретації. Коефіцієнт надійності – від 0,7 до 0,9, що є досить високим показником. Добре підготовлене тестування дає змогу задовольнити і критерії валідності. Оцінюються знання за обсягом і повнотою, системністю, узагальненням та мобільністю. Останні характеристики визна-чаються за допомогою тесту відповідної складності, а обсяг знань — через відповіді на певну кількість запитань.
Важливим етапом усіх методів пе-дагогічного вимірювання є власне оцінювання, процедура якого поля-гає в конвертації одержаного під час вимірів первинного результату в певну нормовану шкалу балів — «оцінку». Методика оцінювання полягає у визначенні алгоритму виконання цієї процедури. В основу сучасної процедури оці-нювання результатів тестування покладена теорія шкалювання, що дає змогу отримати достовірні дані про рівень знань, умінь і на-вичок.
Таблиця 1.
Позитивні і негативні риси тестової форми перевірки знань.
Позитивні риси | Негативні ознаки
Досить висока об’єктивність процесу вимірів та інтерпретації результатів | Необхідність грунтовної зміни психології виховання і навчання, перехід до вищого рівня змагальності та індивідуалізму
Можливість забезпечення стандартизації умов виміру | Заміна підручників, розрахованих на усне опитування, новими, орієнтованими на тестові форми перевірки
Прийнятний рівень надійності, коефіцієнт якої може досягати 0,9 | Значні витрати часу на первинну підготовку матеріалів для проведення вимірів
Можливість забезпечити валідність виміру, в першу чергу – валідність змісту | Необхідність подолання опору і комплексу упереджень прихильників старих методів педагогічних вимірювань
Достатня точність, яку можна підвищити заміною традиційної чотирибальної шкали на ширшу | Мала кількість фахівців з тестування в Україні, що додатково сповільнить процес переходу на сучасне тестування
Незначні витрати часу на виміри у великих групах учнів і студентів | Пам'ять освітян про негативні наслідки «силового і раптового» запровадження тестування учнів у 1993-94рр.
Незначний рівень впливу суб’єктивних факторів під час вимірів
Легкість забезпечення тривалого збереження вимірів результатів і автоматизації їх обробки
Полегшення процесу інтеграції системи освіти України в європейську, сприяння мобільності учнів, студентів, освітян, фахівців усіх профілів
Для використання її пере-ваг досить перейти від наявної чо-тирибальної до багатобальної шкали оцінювання, кращим варі-антом якої с 11-бальна (0—10).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Тестування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок