Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики

Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики

Назва:
Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,96 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
реферат на тему:
Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики


Одним з пріоритетних напрямків удосконалення професійно-педагогічної підготовки фахівця у вищому педагогічному навчальному закладі є впровадження в навчальний процес комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математичних дисциплін. Як зазначає Я.Я.Болюбаш, навчальний процес організовується з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази вищого закладу освіти, сучасних інформаційних технологій. Він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки [1, 4].
Постановка наукової проблеми розробки теоретично обґрунтованих методичних систем навчання дисциплін гуманітарного і природничого циклів обумовлена низкою об'єктивних причин, пов'язаних із розвитком засобів накопичення, зберігання, обробки, опрацювання та використання інформаційних ресурсів з різноманітних сфер людської діяльності, зокрема наукової. Крім того, інтеграція України у європейське співтовариство вимогає переосмислення змісту та стандартів освіти взагалі, підходів до забезпечення якісних характеристик підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів зокрема.
Одним із шляхів інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів є оволодіння студентами, викладачами та співробітниками спеціалізованими педагогічними програмними засобами з навчальних предметів [9].
На актуальність наукових досліджень з проблеми використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу вказує М.І.Жалдак: “Разом з тим педагогічні вузи та інститути підвищення кваліфікації вчителів з різних причин, зокрема, відсутності необхідної матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення, ще недостатньою мірою готують учителів до широкого використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання різних предметів у середній загальноосвітній школі та інших навчальних закладах” [3].
Схожу думку висловлює О.В.Співаковський: “Унікальність ситуації полягає в тому, що кількість програмних продуктів, що не мають відповідної сертифікації, може нанести шкоду освіті. Для цього необхідні відповідна науково-методична база, відповідні систематичні дослідження, наявність обґрунтованих теоретичних підходів до вивчення проблеми розробки і впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, у тому числі і до навчання студентів педагогічних інститутів фундаментальних курсів математики, причому з конкретними програмно-методичними реалізаціями” [10].
Науково-методичні аспекти проблеми використання комп'ю-тер-них технологій у процесі навчання математики викладено в дослідженнях В.Ю.Бикова, М.С.Голованя, Ю.В.Горошка, А.М.Гуржія, М.І.Жалдака, Т.В.Зайцевої, В.І.Клочка, Н.В.Морзе, А.В.Пенькова, Ю.С.Рамського, В.І.Шавальової та інших вчених.
Так, Ю.В.Горошко розглядає проблему представлення експери-мен-тальних даних аналітичною формулою, тобто набір точок , потрібно представити у вигляді виразу . Ця проблема є важливою в експериментальних дослідженнях. Автором пропонується використовувати педагогічний програмний засіб Gran1, який дозволяє наближати (апроксимувати) за методом найменших квадратів таблиці експериментальних даних поліномами до сьомого степеня включно [2].
Статтю І.А.Мороз і Н.І.Зеленкової присвячено проблемам форму-вання правильних просторових уявлень геометричних фігур і тіл обертання, розуміння взаємозв'язків між фігурами у просторових конфігураціях з усвідомленням можливих перетинів тривимірних об'єктів площинами. Одним із шляхів розв'язання поставлених завдань є, на думку авторів, використання вітчизняного педагогічного програмного засобу Gran-3D при вивченні курсу стереометрії [8].
С.Г.Мастеровою пропонуються завдання для самостійної роботи над курсом “Аналітична геометрія” для студентів вищих педагогічних навчальних закладів з використанням педагогічного програмного засобу Gran-2D і шкільних підручників [6].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок