Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти

Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти

Назва:
Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,64 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти


Розглянемо той стан об'єктивно iснуючої реальностi, що склався на сьогоднi як результат низки рiшень, пов'язаних з перебудовою системи освiти. Цей стан, у заломленнi до процесу навчання, конкретизується змiстовно в множинi запропонованих пiдручникiв, структурно - в множинi нових програм для середнiх закладiв освiти. Програми та пiдручники розглядаються нами не вiдокремлено, а як взаємозв'язанi складовi одного i того явища - iнформацiйної насиченостi i структури процесу навчання.
Вiдомо, що iнформацiя, яка циркулює у навчальному процесi, опановується суб'єктом навчання нерiвномiрно. Ця нерiвномiрнiсть, вочевидь, залежить вiд багатьох обставин як об'єктивних, так i суб'єктивних. Серед обє'ктивних обставин можно видiлити тi, що пов'язанi з кiлькiстю навчальної iнформацiї, якою повинен ( згiдно запланованої мети навчання, яка вiдображена у навчальних планах, програмах та пiдручниках) оволодiти учень за одиницю навчального часу. Помiтний надлишок навчальної iнформацiї приводить до того, що деяка її частина не набуває ознак актуальностi для суб'єкту навчання, залишається на потенцiйному рiвнi в процесi iнформацiйного обмiну, яким по сутi є навчальний процес.
Проблема також полягає в одночасному (паралельному) використаннi рiзних пiдручникiв з рiзних предметiв, якi використовує суб'єкт навчання у своїй дiяльностi. В умовах альтернатив вибору пiдручникiв може iснувати деяка множина їх наборiв, сполук, завдяки чому формуються рiзнi iнформацiйнi рiвнi та структури iнформацiйної складової навчального середовища.
Наприклад, сьогоднi в Українi природничо-математична компонента освiти у десятому класi загальноосвiтньої школи представлена двома пiдручниками з фiзики, двома - з хiмiї, трьома - з алгебри, по одному - з геометрiї, бiологiї, основ iнформатики. Тобто, у реальному навчально-виховному процесi може бути використано дванадцять сполук пiдручникiв. Випадковiсть винекнення зазначених сполук може призвести до "механiчного" кооперування пiдручникiв та програм, що надасть навчальному плану закладу освiти ознак еклективностi i, врештi решт, не зможе забезпечити досягнення запланованих результатiв навчання. Таким чином, сьогоднi виникає потреба формування нових пiдходiв до аналiзу проблеми мiжпредметних зв'язкiв.
Структура i змiст навчальної програми, пiдручника виходить з теоретичних конструкцiй, побудованих авторами програм та пiдручникiв на пiдставах свого розумiння цiлей навчання, свого власного досвiду, теоретичних положень, концепцiй, якi є узагальненям суспiльної практики, досвiду, але обмеженi конкретною предметною галуззю. Саме ця обмеженiсть може привести до виникнення ситуацiї, яку ми називаємо "iнформацiйна катастрофа", тобто такої кiлькостi нової iнформацiї на одиницю навчального часу, якiсне засвоєння якої суб'єктом навчання неможливо в силу об'єктивних причин, котрi визначаються обмеженими ресурсами людини щодо сприймання та засвоєння iнформацiї.
Розумiння можливостi "iнформацiйної катастрофи" привело до постановки проблеми знаходження заходiв для її запобiгання. Пiдхiд, що пропонується для розгляду зазначеного питання, виходить з того припущення, що результати навчально-виховного процесу обумовленi взаємовпливом навчальних програм, реалiзованих в альтернативних варiантах, при їх об'єднаннi в комплекси. Очевидно, навчальнi предмети, в процесi їх вивчення, взаємодiють один з одним, формуючи загальнi структури понять i способи мислення суб'єкту навчання. В результатi кооперативної взаємодiї, альтернативнi програми, за якими побудовано навчальний план в межах окремого закладу освiти, та якi спираються на конкретнi пiдручники, створюють органiзацiйно упорядковану структуру (комплекс), яка, в свою чергу, складається з пiдструктур (комплексiв, побудованих на пiдставах фахової спрямованостi, наприклад, природничо - математичний, гуманiтарний, полiтехнiчний i т. iн.).
З iншого боку, розподiл навчального матерiалу за годинами, що вiдводяться на кожну тему згiдно програми вiдповiдного курсу, може бути вiдкоректований при використаннi конкретного (вже iснуючого) пiдручника у реальному навчальному процесi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок