Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Скачати: Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського

Загрузка...

Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,54 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського


Григорій Савич Сковорода (1722—1794) — видат-ний український педагог, поет, мандрівний філософ, представник етико-гуманістичного напряму вітчизня-ного просвітництва. Навчався в Києво-Могилянській академії, поглиблював знання за кордоном. Повернув-шись на батьківщину, викладав піїтику в Переяславсь-кій семінарії, згодом — у Харківській колегії. Після звільнення з колегії Г. Сковорода до кінця життя за-лишався мандрівним філософом і вчителем.
Свої педагогічні погляди він виклав у діалогах, вір-шах, байках, притчах, листах. Проблемам виховання присвячено його притчі "Благодарний Еродій", "Убо-гий Жайворонок", "Байки Харківські". Вихідними і ви-значальними в системі педагогічних поглядів Сковороди є ідеї демократизму, гуманізму, народності та патріо-тизму. Ідеал людяності — мета всього його життя, а також і мета виховання. Г. Сковорода вважав, що у ви-хованні треба зважати не на соціальне становище ді-тей, а на їхню природу, нахили, інтереси, обдарован-ня. Будучи прихильником принципу народності у ви-хованні, він обстоював думку, що воно має відповіда-ти інтересам народу, живитися з народних джерел і збе-рігатися в житті кожного народу, висміював дворянсь-ко-аристократичне виховання, плазування перед усім іноземним. На його думку, мета виховання — підго-товка вільної людини, гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної жити і бо-ротися. Провідне місце у всебічному розвитку відводив розумовій освіті, яка допомагає людині пізнати себе, навколишній світ, суть щастя. Він обстоював рідну мову в школах, радив вивчати граматику, літературу, мате-матику, фізику, механіку, музику, філософію, медици-ну та інші науки. Особливу роль у всебічному розвит-кові особистості Сковорода відводив формуванню її мо-ральних якостей, зокрема таких, як любов до вітчиз-ни і праці, людяність, дружба, правдивість, чесність, скромність, сила волі, почуття людської гідності.
Значної уваги Г, Сковорода надавав фізичному ви-хованню людей, вважав, що вони мають бути "тілесно здорові". Фізичне виховання, згідно з ним, повинно починатися ще до народження дитини і полягати в здо-ровому способі життя батьків, у турботі про матір у пе-ріод вагітності й вигодовування дитини. Фізичному ви-хованню дітей сприяють праця, вправи, режим і від-починок, розваги, загартування організму. Він також дбав про естетичне виховання, яке має облагороджу-вати людей, допомагати їй у житті та праці. Засобами естетичного виховання повинні бути поезія, музика, на-родні пісні, краса природи, образотворче мистецтво.
Першими вихователями дитини Сковорода називав батьків. Зневажливо ставився до тих "напівбатьків" і "напівматерів", які передоручають виховання своїх дітей ін-шим, порівнював їх із зозулями, що підкидають яйця в чужі гнізда. Вирішальну роль у вихованні він відводив школі, вчителям. Обстоював думку, що школа має бути доступною для всіх, з безплатним навчанням, розробив низку дидактичних і методичних положень. Стверджу-вав, що усвідомлювати істину найкраще самостійно, че-рез власну активність. У процесі навчання треба врахо-вувати нахили і здібності дітей, їх вікові та індивідуаль-ні особливості. Він радив правильно дозувати навчаль-ний матеріал, викладати його доступно, ясно, точно, ви-користовувати наочність, пов'язувати теорію з практикою, навчання з життям. Високо цінував такі методи навчан-ня, як лекція, розповідь, розмова і бесіда. Цікавими є його думки про читання книжок і виписки з них.
У вихованні Г. Сковорода пропонував такі методи, як бесіда, роз'яснення, поради, приклади, радив вихо-вувати не тільки словом, а й ділом, переконанням, прив-чати дітей критично аналізувати свої вчинки, дотри-муватися суворого режиму, уникати надмірностей. Він належно оцінив працю вчителя, висував до нього ви-сокі вимоги, зокрема до його знань, благородства, лю-бові до дітей, до своєї справи.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок