Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування

Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування

Назва:
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,73 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування


У практиці шкільного курсу фізики, зокрема у процесі прове-дення фізичного експерименту, широко використовуються методи вивчення деяких параметрів фізичних процесів із застосуванням таких приладів, як, наприклад, осцилограф та осцилоскоп. Ці прилади надають можливість вимірювати параметри та спостері-гати функціональні залежності між параметрами досліджуваного процесу, тобто перетворюють "сховану" від безпосереднього спостереження інформацію у напрямку її візуалізації. При цьому оптична інформація, що подається у вигляді графічного образу та спостерігається учнем на екрані осцилоскопа (екранний образ, екранна подія), створюється як результат специфічних перетво-рень параметрів, що досліджуються, використанням внутрішніх властивостей приладу.
Свідоме відношення спостерігача до екранної події залежить від його можливості розкодувати подану оптичну інформацію. Саме питання інтерпретації графічного образу, вміння вилучити з нього корисну інформацію та включити її у подальшу навчальну діяльність є найбільш важливим питанням використання графіч-ної репрезентації фізичних процесів у процесі навчання.
У випадку використання апаратних засобів, основна дія яких полягає у перетворенні параметрів процесу в напрямку візуалізації, екранний образ визначається саме фізичним процесом, але залежить від способу обробки приладом параметрів цього процесу (наприклад, осцилограф, спектрограф і характеріограф при визна-ченні одного й того самого коливального процесу створюють різні екранні образи). Аналіз екранного образу, тобто його трактування, ототожнення з об'єктом спостереження залежить від розуміння суб'єктом спостереження методики експерименту.
При використанні засобів нових інформаційних технологій (НІТ) графічне репрезентування функціональної залежності між параметрами досліджуваного фізичного процесу відтворюється на екрані ПЕОМ і сприймається суб'єктом навчання як екранна по-дія. Але у цьому разі екранний образ завжди відповідає функції, що задана математичним виразом, і тому є ідеалізованим відображенням властивостей і відношень конкретних, сприйнятих по-чуттєво та різноякісних явищ дійсності (у даному випадку фізич-них процесів). Як будь-який математичний об'єкт, функція, що управляє екранним образом, створюється (конструюється) в ре-зультаті складного багатоступеневого абстрагування та ідеалізації, її властивості вивчаються більше методами математики, аніж фізики.
Крім того, у процесі використання інформації, яку несе у собі графічний образ, відтворений на екрані ПЕОМ, тобто у процесі опрацювання навчальної інформації у діалоговому режимі із засобом НІТ, учень оперує не безпосередньо екранним образом (як візуалізацією математичної моделі, що описує фізичний процес), але управляє деяким середовищем, яке штучно побудовано відпо-відним програмним засобом. При цьому процес навчання прохо-дить у контексті безпосередньої діяльності, результати якої відоб-ражуються на екрані комп'ютера, але обмежені програмними й апаратними засобами, що використовуються.
У процесі аналізу екранного образу для суб'єкта чуттєво сприймається не сам фізичний процес, а графічне відображення математичного (формального, абстрактного, ідеалізованого) обра-зу, що описує взаємозалежності параметрів даного процесу. На перший погляд така опосередкованість вивчення фізичних проце-сів уявляється складною, може утруднювати розуміння сутності фізичного явища. Проте у функції, як науці в основі своїй експериментальній, перехід від чуттєвого сприйняття фізичного процесу (наприклад, спостерігання за ходом фізичного процесу, експериментом) до чисельного виразу результатів спостережень (наприклад, побудови таблиць вимірювань) і далі до графічного виразу чисельних залежностей (побудова графіків) є процесом загальноприйнятим, поширеним у практиці наукового досліджен-ня та результативним у гносеологічному плані. Саме на підставі графічного образу результатів експерименту зроблені суспільнозначущі відкриття, визначені аналітичні форми функціональних залежностей параметрів багатьох фізичних процесів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок