Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій

Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій

Назва:
Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,48 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій


Проблема оновлення змісту й методів національної освіти в Україні є однією з найбільш актуальних у сучасній педагогічній науці. У загальноосвітніх закладах України здійснюється перехід від однотипності в навчально-виховному процесі до багатоваріантних освітніх систем.
У змісті й структурі шкільної програми з української мови відбулися кардинальні зміни. Перед учителем-словесником постає завдання формувати національно свідомих, усебічно розвинених, високоморальних, духовно багатих особистостей, які досконало володіють рідною мовою як інструментом спілкування, мислення, самовираження й пізнання світу.
У зв’язку з цим стає очевидним переосмислення ролі вчителя української мови у процесі модернізації системи освіти відповідно до новітніх досягнень науки і соціальної практики. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті пріоритетним уважає підготовку “людей високої освіченості і моралі, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження науково містких та інформаційних технологій, мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці” [4, с.5]. Окремі аспекти проблеми вдосконалення процесу підготовки майбутніх вчителів української мови у вищих навчальних закладах є предметом спеціальних досліджень О.Біляєва, Т.Донченко, Л.Мацько, В.Мельничайка, Л.Скуратівського, Н.Остапенко.
Загальновизнаними є висновки дослідників: 1) сучасна лінгводидактика вищої школи ще не зовсім готова чітко визначити зміст навчання, принципи, методи й засоби, спрямовані на формування такої особистості учителя-філолога, на якого чекає школа; 2) учителеві української мови вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними вміннями і навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній і змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні навчально-виховного процесу для забезпечення точності у визначенні цілей і завдань, у правильному виборі способів їх досягнення, передбаченні результатів педагогічних дій; 3) вивчення й аналіз роботи молодих учителів-філологів дають підстави говорити не стільки про недостатній рівень лінгводидактичних знань і вмінь, скільки про низький рівень активності професійної позиції і творчого стилю діяльності; 4) проблема реформування процесу навчання у вищих навчальних закладах полягає в тому, щоб змінити позицію студента до одержання знань, перетворити його із пасивного спостерігача в активного учасника навчальної роботи; 5) сучасна лінгводидактика повинна всебічно відображати національні особливості, відзначитися етнічним забарвленням, бути джерелом формування національної свідомості; 6) аналіз міжнародного досвіду показує, що успішне функціонування освітніх систем і їхній розвиток значною мірою визначаються двома провідними тенденціями – гуманізацією і технологізацією педагогічного процесу; 7) нові педагогічні технології, які впроваджуються в систему національної освіти, розглядаються теж як засіб гуманізації освітнього процесу, реалізації особистісно-орієнтованої парадигми освіти.
Особливе місце в системі фахової підготовки вчителів-філологів займає курс методики навчання української мови. За умови оновлення лінгводидактичної освіти особливого значення набуває технологізація навчального процесу. Він є технологічним, оскільки попередньо планується, проектується, а потім реалізується на практиці. Засвоєння студентами теоретико-методичних знань про суть інноваційного навчання, ознайомлення їх із широким спектром інноваційних технологій у шкільному курсі української мови здійснюється на лекційних заняттях. Особлива увага зосереджується на усвідомленні майбутніми вчителями-філологами понятійно-термінологічної лексики: “педагогічна технологія”, “інформаційні технології”, “навчальні технології”, “технології інтерактивного навчання”, “модульно-розвивальна технологія” тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок