Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Назва:
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,55 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 77.075.6+372.881.111.1
Білас Л.М.
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Автор публікації розкриває значущість когнітивного (змістово-інформаційного) компонету моделі виховання національної самосвідомості студентів-філологів у контексті навчального курсу з практики англійської мови. Подається опис складових моделі (українознавчої, лінгвокраїнознавчої, міждисциплінарної), їх взаємозалежність та педагогічний вплив на розвиток у студентів якостей національно свідомої особистості.
Ключові слова: національна самосвідомість, виховання,розвиток особистості, когнітивний компонент, модель виховання національної самосвідомості студентів-філологів.
Актуальність проблеми виховання національної свідомості та самосвідомості сучасного молодого покоління зумовлена складними процесами утвердження української державності, формування модерної української нації, інтеграції України в європейський та світовий полікультурний простір. З огляду на це особливого значення набуває формування у студентської молоді здатності до етнонаціональної самопрезентації та толерантних взаємин з представниками різних лінгвоетнонаціональних культур.
Означена проблема розглядається нині у філософському, культурологічному, психолого- педагогічному контекстах у трьох вимірах: глобальному, загальнодержавному та особистісному. Перший вимір розкриває тенденції співіснування різних етносів, культур, релігій у контексті глобалізаційних процесів (Ж. Бодрийяр, Е. Заграва, Р. Робертсон та ін.). Другий - висвітлює проблеми національної самобутності на загальнодержавному рівні (М.Головатий, О. Панарін, І. Сінагатуллін, В. Шевченко та ін). Для третього виміру характерною особливістю є національне самовизначення особистості (Ю.Бойко, О.Бочковський, А. Княжинський, Б. Кравченко, І. Кресіна, М. Ломацький, В. Мандрагеля, В.Пустотін та ін.).
У працях цих авторів підкреслюється, що національна самосвідомість формує особистість як носія етно-національних цінностей, визначає її духовні орієнтири та цілі життєдіяльності, є показником громадянської зрілості. Ми поділяємо думку вчених, зокрема В. Москальця, Ю. Руденка, Д. Тхоржевського та інших, які розглядають національну самосвідомість як вищу загальнолюдську фундаментальну цінність. Без національної самосвідомості неможливий процес еволюції етносу, збереження його культурної індивідуальності, особливої системи ціностей, характеру, ментальності, існування в глобальному світі. На наш погляд, важливе педагогічне завдання вищої школи полягає в одночасному вихованні в студентів національної самосвідомості з усвідомленням цінності багатокультурного розмаїття, умінням толератнтно спілкуватися з представниками іншомовних етносів.
Вивчення стану дослідженості окресленої проблеми дає підстави стверджувати, що за роки незалежності нашої держави виховання національної самосвідомості студентської молоді як системи, що охоплює увесь навчально-виховний процес (зміст, форми і методи, особистість викладача, навчально-виховне середовище) у контексті навчального курсу "іноземна мова" не був об'єктом окремого дослідження. Водночас, зазначена навчальна дисципліна має значний освітній та виховний потенціал, який у практиці недостатньо реалізується. Це підтверджується загальними тенденціями педагогічних реалій, а також результатами емпіричного досвіду автора публікації, відповідно до якого студенти в процесі навчання англійської мови не виявляють достатньої готовності презентувати національну культуру та відстоювати її цінності в полікультурному діалозі зі своїми ровесниками.
Педагогічна значущість питання виховання національної самосвідомості студентів-філологів у контексті навчальної дисципліни з практики англійської мови спонукала нас до спроби моделювання навчально-виховного процесу з метою виявлення психолого-педагогічних умов, здатних активізувати розвиток зазначеної якості. Доцільність застосуваня нами методу моделювання пояснюється багатоманітністю його гносеологічних функій, що дозволяє упорядкувати окремі знання у відповідну систему (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок