Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Мистецтво бути педагогом

Мистецтво бути педагогом

Назва:
Мистецтво бути педагогом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,65 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Мистецтво бути педагогом


Що таке успіх? Наскільки важливо стати успішним педагогом?
Успіх — досягненння поставленої цілі. Рівень успіху визначаєть-ся не рівнем досягнення, а рівнем своєї задоволеності. «Успіх — це постійне здійснення тих цілей, які ми поставили перед собою і які виключно важливі для нас». Хто і що визначає успіх? Цей феномен залежить від таких факторів: реальних досягнень (що досягла лю-дина); оточуючих (оцінка успіху іншими); самооцінки рівня досяг-нення успіху. Досягти успіху можна в трьох сферах: матеріальній, психічній і духовній. Матеріальне досягнення визначається продуктами, що отримує особистість у матеріальному світі. Психічні до-сягнення знаходяться в психіці (розвиток інтелектуальної сфери, емоційної тощо). Духовні досягнення — це духовне обличчя осо-бистості.
У книжці Олександра Романовського, Валентини Ми-хайличенко «Філософія досягнення успіху» пропонується технологія вироблення емоційної стійкості і відчуття щастя. Познайомтеся з по-даною технологією, дієво застосуйте її.*
Оволодійте методами асоціації та дисоціації сприйняття оточу-ючої дійсності.*
Намагайтеся асоціювати тільки з приємними відчуттями, забло-куйте доступ до всіх негативних спогадів.*
Використовуйте оптимальний рівень мотивації.*
Замініть негативне мислення на позитивне через: пізнання себе шляхом самоспостереження; створення глибокого внутрішнього спо-кою; зосередженість і концентрацію уваги на об'єктах роздуму.*
Усвідомлюйте, що наші подразники (емоції) прямо залежать від мислення.*
Домагайтеся того, щоб кожен крок у досягненні цілі був приєм-ним.*
Виробіть уміння, відчуваючи приємну подію, вчасно стримува-ти себе, концентруватися і насолоджуватися приємним.*
Навчіться виносити користь із переживання неприємних емоцій.*
Навчіться підкорювати собі негативні почуття або відмовлятися від них.*
Не слід забувати, що чим сильніша потреба, то більша насолода при її задоволенні.*
Усвідомлюйте, що настрій і відчуття здатні «дійти» до найглиб-шої клітини нашого організму.*
Дозволяйте собі хоча б інколи «впадати в дитинство».*
Уникайте слів «Я не можу».*
Приймаючи рішення, не дозволяйте «людині звички і волі» ви-снажувати свою психіку.*
Намагайтеся бути собою, але кращими.*
Керуйтеся правилами закріплення успіху (необхідність закін-чення початого; для закріплення відчуття успіху дайте достатньо часу).*
Успіх спонукає до успіху.*
Оволодівайте мистецтвом спостереження за власним «Я» та йо-го змінами.*
Навчіться керувати природним «Я» за допомогою позитивного мислення.*
Коли вступає в конфлікт воля і уява, перемагає найчастіше уява.*
Успішний досвід найчастіше набувається в лабораторії нашої уяви.*
Уява про себе — це те, що формує нашу спрямованість на успіх чи поразку.*
Перш, ніж змінитися, нам необхідно побачити себе в новій ролі.
Російський мовознавець і фахівець з теорії та практики ефек-тивної комунікації Й.Стернін визначає основні закони спілку-вання:*
закон дзеркального розвитку спілкування: співбесідники у процесі спілкування імітують стиль один одного;*
закон залежності ефективності спілкування від комуніка-тивних зусиль: ефективність спілкування прямо пропорційна кому-нікативним зусиллям, тобто чим більше комунікативних зусиль затра-чає адресант, то вища ефективність його мовленнєвого впливу;*
закон комунікативного самозбереження: людина у спілкуван-ні намагається зберегти досягнуту нею комунікативну рівновагу, від-кидає дратівливу інформацію, трансформуючи її в спокійнішу;*
закон ритму спілкування: співвідношення говоріння і мовчан-ня у мовленні кожної людини — величина постійна, у кількісному ви-раженні вона становить приблизно 1 : 23;*
закон мовленнєвого самовпливу: словесне втілення ідеї або емоції формує цю ідею або емоцію у мовця;*
закон довіри до зрозумілих висловлювань: чим простіше мо-вець висловлює свої думки, то краще його розуміють і більше йому вірять;*
закон притягування критики: чим більше людина виділяється в оточенні, то більше про неї лихословлять і критикують її вчинки;*
закон самовиникнення інформації: у разі дефіциту інформа-ції в певній групі спілкування інформація самопороджується у вигля-ді чуток;
* закон прискореного поширення негативної інформації: ін-формація негативного змісту має тенденцію до швидкого поширення, ніж позитивна;*
закон створення інформації («зіпсованого телефону»): будь-яка інформація, яку передають у групі спілкування, спотворюється в процесі передавання;*
закон емоційної афіліації («зараження»): особи, які перебу-вають в однаковому емоційному стані, прагнуть об'єднатися в групу і спілкуватися один з одним;*
закон мовленнєвого посилення емоції: емоційні вигуки люди-ни посилюють емоцію, яку ця людина переживає в даний час;*
закон мовленнєвого поглинання емоцій: у разі послідовної вдумливої розповіді про емоцію, яку переживають, вона поглинається мовленням і щезає;*
закон емоційного пригнічування логіки: перебуваючи в емоційному стані, людина втрачає логічність й аргументованість мовлення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Мистецтво бути педагогом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок