Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін

Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін

Назва:
Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,60 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 371.3
Єрмакова І. П., Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін
У даній статті автор акцентує увагу на перспективності формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін та визначає методичні особливості цього процесу.
In the following article the author emphasizing on the worth-white formation of social skills of the pupils means of historical subjects and determine methodic peculiarity this processes. Нова філософія освіти та її нормативне закріплення у низці документів, урахування рекомендацій Ради Європи щодо модернізації освіти призвели до необхідності впровадження компетентнісного підходу в шкільну практику. В умовах розбудови демократичної, правової держави надзвичайно актуальним для навчального закладу є створення умов для формування компетентної особистості, громадянина України, здатного повною мірою реалізовувати набуті знання, бути активним учасником демократичного життя, а не байдужим його спостерігачем.
"Національна доктрина розвитку освіти" передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства визначає підготовку освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання [6, с. 15]. Крім того, на нинішньому етапі розвитку суспільних процесів в Україні, пріоритетного значення набувають міжособистісні відносини всіх їх учасників, а отже формування в учнів умінь знаходити конструктивні виходи з конфліктних ситуацій, передбачати наслідки своїх дій та висловлювань, досягати консенсусу, уміти тощо.
Формування такого роду умінь і здатностей особистості учня більшою мірою покладається на предмети суспільно-гуманітарного циклу, а особливості змісту історичних дисциплін (наприклад, неоднозначність в оцінках історичних осіб, подій, явищ, процесів) розкривають перед учителем історії широкі можливості з формування саме соціально значущих компетенцій учнів. Автори "Програми з історії для загальноосвітніх закладів" серед основних цілей навчання історії в школі визначають підготовку учня до свідомої активної участі у громадському житті Української держави, до самостійної орієнтації та адаптації в умовах швидких змін суспільного життя [7, с. 1]. На їх думку, навчання історії в школі має сприяти осмисленню ролі людини (включаючи і себе) в історії, відповідальності особистості за власні дії, усвідомленню учнями права на вибір способу власної поведінки з урахуванням і дотриманням правових і гуманістичних засад [7, с. 2]. А, отже, формує у школярів компетенції життєво необхідні для подальшої їх соціалізації.
Переорієнтація навчально-виховного процесу на формування соціально активної особистості закріплена у базових нормативно правових актах, які регламентують функціонування закладів освіти: Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Національній доктрині розвитку освіти, Засадах реформування педагогічної освіти, Концепції розвитку загальної середньої освіти, Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Програмі щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України та інших документах.
Виходячи з цього, метою нашого дослідження став аналіз теоретичних та методичних аспектів формування соціальних компетенцій учнів на уроках історії.
У науковому вирішенні питання про природу компетенцій, важливу роль відіграють основи психології діяльності (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Г. Костюк). Типологізація освітніх компетенцій та методика їх формування в учнів розглядаються нами на основі досліджень О. Овчарук, О. Хуторського, І. Родигіної, Т. Гончарук. Шкільна історична освіта як основа формування особистості учня, вироблення у нього певних компетенцій аналізується такими вітчизняними вченими як К. Баханов, І. Мішина, С. Нікітчина, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок