Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадсь-кості.

Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадсь-кості.

Назва:
Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадсь-кості.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,92 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадсь-кості.
Повинна охоплювати всі сторони навчально-ви-ховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім'ї, знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиці-ях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу. Школа як провідна ланка в системі виховання учнівської молоді повинна не лише залучати до цієї спра-ви сім'ю, громадські та інші організації, а й озброювати їх основами психолога-педагогічних знань, передовим досвідом виховання, дбати про підвищення педагогічної культури батьків.
Концепція національного виховання розглядає такі його принципи;—
народність — єдність загальнолюдського і націо-нального. Національна спрямованість виховання, ово-лодіння рідною мовою, формування національної сві-домості, любові до рідної землі та свого народу; прище-плення шанобливого ставлення до культури, спадщи-ни, народних традицій і звичаїв, національно-етнічної обрядовості всіх народів, що населяють Україну;—
природовідповідпість — урахування багатогранної й цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, пси-хологічних, національних та регіональних особливостей;—
культуровідповідність — органічний зв'язок з іс-торією народу, його мовою, культурними традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, за-безпечення духовної єдності поколінь;—
гуманізація — створення умов для формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життє-вих сил; гуманізація взаємин вихователя і вихованців; виховання — центр навчально-виховного процесу, по-вага до особистості, розуміння її запитів," інтересів, гід-ності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості;—
демократизація — усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання її права на свободу, на
розвиток здібностей і вияв індивідуальності. Глибоке ус-відомлення взаємозв'язку між ідеалами свободи, права-ми людини і громадянською відповідальністю;—
етнізація — наповнення виховання національним змістом, що передбачає формування самосвідомості гро-мадянина. Забезпечення можливості всім дітям навча-тися у рідній школі, виховувати національну гідність, національну свідомість, почуття належності до свого народу. Відтворення в дітях менталітету народу, увіч-нення в підростаючих поколіннях специфічного, що є в кожній нації, виховання "їх як типових носіїв націо-нальної культури. Принцип етнізації — невід'ємна скла-дова соціалізації дітей, він однаковою мірою стосуєть-ся всіх народів, що живуть в Україні.
Лише сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, засобів і форм виховання. Єдність принципів виховання потребує від пе-дагога вміння використовувати їх у взаємозв'язку, з урахуванням конкретних можливостей і умов.


2. Привчання як метод виховання ґрунтується на вимозі до учня виконати певні дії. Вирішальним чинником у привчанні є режим життя та діяльності школяра. Його виховна функція полягає в тому, що режим забезпечує постійність, неперервність зусиль, заощаджує енергію лю-дини, привчає вчасно виконувати будь-яку роботу, до сис-тематичного, неухильного дотримання встановлених ви-мог, А. Макаренко вважав, що шкільний режим викопує свою корисну функцію лише за умови, що він точний, педагогічно доцільний, загальний і визначений.
Метод привчання відіграє особливу роль у вихован-ні. Нерідко учень не усвідомлює важливості й значення пропонованого йому виду поведінки, У такому разі від ньо-го вимагають поводитися належним чином, керують ним у процесі діяльності, ускладнюючи методи роботи. На-приклад, у такий спосіб учня привчають бути ввічливим, дисциплінованим, читати книжки тощо. Якщо сьогодні, завтра, післязавтра від вихованця домагатися бажаного, з часом у нього сформуються відповідні навички поведін-ки, він усвідомить правильність, слушність, необхідність висунутих вимог, почне виконувати свої обов'язки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадсь-кості.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок