Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики 

Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики 

Назва:
Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,64 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики 


Математичне моделювання явищ, процесів і конструкцій є ефективним засобом теоретичного аналізу задач науки і техніки. Прямий розрахунок на обчислювальних машинах практично є єдиний спосіб розв’язання складних систем нелінійних рівнянь, що описують багато актуальних проблем фізики, хімії, біології тощо. В той же час тільки прямий розрахунок у змозі забезпе-чити ті високі вимоги, які висуває практика до точності результатів теоретич-них досліджень, оскільки одержана в них інформація є основною при проек-туванні складних пристроїв сучасної техніки.
У сучасних умовах найбільш застосовним, особливо до математичного вивчення задач фізики, став метод наукового дослідження, який називають обчислювальним експериментом. Суть цього методу організації теоретич-но-го дослідження складних прикладних проблем полягає в тому, що на основі математичної моделі шляхом безпосереднього чисельного розв’язування від-повідних рівнянь кількісно визначається поведінка досліджуваного об’єкту в тих чи інших умовах. Співставлення результатів розрахунків з наявними да-ни-ми спостережень, натурних експериментів дозволяє оцінити ефективність вихідної математичної моделі і у випадку необхідності модифікувати її з тим, щоб домогтися більшої її адекватності розглядуваному явищу. На основі роз-гляду моделі з’являється можливість прогнозувати поведінку досліджуваного об’єкта в умовах, поки що недосяжних у натурному експерименті, вияснити оптимальні параметри і режими роботи діючих або проектованих конструк-цій. В цьому розумінні створення чисельних методів і програмних комплек-сів для реалізації їх на обчислювальних машинах в певному розумінні рівно-сильне створенню складних експериментальних установок, а діяльність по проведенню розрахунків, обробці та інтерпретації їх результатів можна розглядати як аналог реального фізичного експерименту в лабораторії.
Вочевидь, що при розв’язуванні складних науково-технічних проблем об-числювальний експеримент порівняно з експериментом натурним значно дешевший і доступніший, його підготовка і проведення вимагає менше часу, він дає більш детальну інформацію. Однак альтернативне протиставлення екс-перимента обчислювального і натурного було б неправильним. У сучас-них дослідженнях, які забезпечують науково-технічний прогрес, обидва ці ме-тоди мають право на існування і можуть застосовуватися у розумному поєднанні.
Обчислювальний експеримент носить ітераційний багатоваріантний ха-рактер, оскільки в процесі його проведення уточнюється математична мо-дель, модифікується обчислювальний алгоритм, вдосконалюється організація обчислювального процесу і обробки результатів розрахунку. Саме це приму-шує ставити досить жорсткі вимоги до ефективності та економічності чисель-них алгоритмів, до можливості їх реалізації за мінімальний машинний час із збереженням при цьому достатньої точності результату.
З точки зору програмування обчислювальний експеримент характерний тим, що для кожної моделі необхідно розв’язувати велику кількість варіантів з варіацією визначаючих параметрів задачі і самої математичної моделі. Ця особливість (багатоваріантність і багатомодельність) обчислювального експе-рименту виявляється у багатократних змінах програми, що реалізує алго-ритм, причому ці зміни стосуються як структури програми в цілому, так і окремих її частин. Нова технологія програмування будується на основі мо-дуль-ної (блочної) структури математичної моделі і алгоритма. Їх характерна риса полягає у можливості постійного розвитку, розширення за рахунок включення нових модулей, які реалізують нові можливості.
Спецкурс “Математичне моделювання” призначений для ознайомлення студентів – майбутніх вчителів математики, з основними ідеями математич-ного моделювання та дидактичними реалізаціями цих ідей на матеріалі мате-матичних курсів алгебри, геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок