Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України

Назва:
Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,21 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України


ВСТУП
Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології по-требують від середніх закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. Одним з напрямів, який допоможе здійснити означене завдання, є широке й ефектив-не використання засобів навчання.
Під засобами навчання ми розуміємо спеціально утворені об'єкти, які формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну функції. Як знаряддя праці вчителя і учнів, засоби навчання сприяють оптимальному поєднанню теоретичних і прак-тичних компонентів знань, приведенню змісту шкільної освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки та суспільства в цілому.
Засоби навчання є невід'ємною складовою шкільного навчаль-ного процесу і дозволяють суттєво підвищити продуктивність праці всіх учасників навчального процесу. За їх допомогою у свідомості учнів фіксуються наочні та чуттєві образи предметів і явищ. Наочні образи виступають як обов'язковий елемент і чуттєва основа мислення, тому без використання засобів навчання учням важко зрозуміти навчальний матеріал, особливо взаємодію фізичних предметів і явищ, а вчителям неможливо впроваджувати нові тех- нології навчання. Необхідність використання засобів навчання у шкільному навчальному процесі доведена багатовіковою освітян-ською практикою і не потребує додаткових доказів. Утвердження нової парадигми шкільної освіти зумовлює необхіднісгь створення засобів навчання нового покоління, що пояснюється низкою взаємопов'язаних причин, насамперед новими напрямами реформування шкільної освіти та змінами у навчальних планах і програмах. Школи сьогодні повинні не тільки давати своїм вихованцям знання основ наук, а й навчити їх творчо вико-ристовувати ці знання. Випускники школи повинні вміти освоюва-ти нове, мати якісно сформовані навички та уміння, вміти чітко й ефективно аналізувати факти, узагальнювати їх і робити правильні висновки. З огляду на викладене проблема створення засобів навчання нового покоління є актуальною і потребує свого ви-рішення.
1. Мета та основні завдання концепції
Метою Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України є забезпечення розвитку особистісних якостей школяра та розкриття його творчого потенціалу шляхом упровадження нових засобів навчання, що відповідають сучасному стану розвитку суспільства, дозволяють використовувати новітні методи навчання, підвищують ефективність використання навчальною часу та поєднують різні види сприймання інформації.
Концепція створення засобів навчання нового покоління для се-редніх закладів освіти України — це науково обгрунтована кри-тична оцінка сьогоднішнього стану теорії і практики їх розробки та використання і сформульовані на цій основі положення та напря-ми створення засобів навчання нового покоління, які потребують практичної реалізації сьогодні і на найближчі 5—10 років.
Концепція в цілому та основні її частини визначають зміст і си-стему створення навчальної дидактичної бази для середніх закладів освіти України, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки і забезпечує учасників навчально-виховного процесу такими засобами навчання, які створюють найсприятливіші умови для практичної реалізації стратегічних цілей, програмних завдань і по-ложень Закону України "Про освіту" та Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)".
Основні завдання Концепції створення засобів навчання нового покоління — це:
забезпечення постійного оновлення та розвитку навчальної ди-дактичної бази шкіл України на основі активного використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових технологій навчання та методичних розробок викладачів-новаторів;
створення системи забезпечення потреби шкільного навчаль-ного процесу в засобах навчання;
створення системи розробки, виготовлення, апробації, сер-тифікації, доставки та впровадження засобів навчання у школи України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок