Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Особливості формування правової культури студентів 

Особливості формування правової культури студентів 

Назва:
Особливості формування правової культури студентів 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,06 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Особливості формування правової культури студентів 


У Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) зазначається, що формування правової культури – це один з елементів мети національного виховання. Становлення демократичної держави, розвиток на основі духовності, моральності неможливі без високоосвіченого суспільства з розвинутою правовою культурою і глибокою правосвідомістю. Тому формування правової культури є одним з основних напрямків розвитку освіти.
Правова культура, як різновид культури загальної, охоплює [2, С. 13]: а) певний рівень правового мислення й чуттєвого сприйняття правової дійсності; б) стан процесів правотворчості та реалізації норм права; в) специфічні способи правової діяльності; г) ціннісні надбання матеріальних благ, створених людьми.
Компонентами індивідуальної правової культури є [5, С. 118]:
систематизовані знання про право, законодавство своєї країни, про існуючий у суспільстві правопорядок, міри його укріплення та способи охорони;
орієнтоване на цінність права і строгого правопорядку відношення громадян до Закону, законослухняна поведінка та активне неприйняття правопорушень;
соціально-корисна поведінка людини (реалізація прав і свобод, відповідальне ставлення до обов’язків громадянина, готовність діяти юридично грамотно).
Навчально-освітня і виховна діяльність із формування правової культури студентів будується з опорою на їх інтелектуально-пізнавальну, вольову й емоційно-моральну сфери. Правова культура, входячи елементом в усі види взаємовідношень особистості з навколишнім світом, виступає основним і обов’язковим регулятором діяльності і поведінки кожного індивіда [1, С. 15].
Можна визначити педагогічні умови, що сприяють засвоєнню студентами змісту правової освіти як компонента їх правової культури [1; 4]:
1.            Розробка змісту правової освіти студентів, який включає наступні компоненти: а) система знань про природу, суспільство, техніку, мислення та способи діяльності; б) досвід здійснення способів діяльності, що втілюється разом із знаннями в уміннях і навичках; в) досвід творчої, пошукової діяльності при вирішенні нових проблем, які виникають у суспільстві; г) досвід ціннісного відношення до об’єктів і законів діяльності людини, його прояв у ставленні до навколишнього світу, інших людей.
Говорячи про формування правової культури, засвоєння студентами змісту правової освіти, необхідно забезпечити реалізацію її інтелектуально-інформаційного компоненту, тобто засвоєння системи знань про суть права, а саме: норми права, ознаки норми права, санкції за порушення норми права; ознаки нормативно-правових актів; правопорушення, його ознаки; функції юридичної відповідальності та її види, підстави для притягнення до юридичної відповідальності; законність, правопорядок, особливості правопорядку, структура і зміст правопорядку; правова ідеологія і правова психологія.
2.                Формування у студентів потреби в оволодінні правовою культурою та її складовою – змістом правової освіти.
3.                Систематичне, послідовне формування пізнавального інтересу до процесу навчання та професійної діяльності (засобами ділових та правових ігор).
4.                Залучення студентів до самостійного вирішення правових проблем у різноманітних ситуаціях.
5.                Створення системи пізнавальних завдань для управління навчальною діяльністю студентів. Особливо важливим тут є вироблення практичних навичок застосування юридичних знань, правових норм.
Основними кроками з формування високої правової культури майбутнього вчителя в умовах становлення української державності має стати [2; 3]:
-           продовження розробки цілісної концепції громадянсько-правової освіти і виховання; оновлення змісту освіти відповідно до досягнень юридичної, психолого-педагогічної науки, сучасних технологій навчання, передового досвіду практичної діяльності правоохоронних органів України;
-           підготовка стандартів, програм, підручників з даної проблематики; розробка рекомендацій з громадянського і правового виховання;
-           створення аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерних програм з громадянсько-правознавчих курсів;
-           впровадження багатоступеневої та безперервної системи навчання фахівців від початкової професійної підготовки до опанування ними рівня вищої кваліфікації;
-           всебічне поглиблення правової, патріотично-виховної тематики в навчальних курсах з філософії, етики, політології, історії, культурології;
-           у галузі громадянсько-правової освіти здійснення підготовки та перепідготовки вчительських кадрів, здатних застосовувати особистісно-орієнтовані педагогічні технології, включаючи моделювання реальних соціальних процесів, рольові та ділові ігри.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Особливості формування правової культури студентів 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок