Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Проектування педагогічних тестів контролю знань

Загрузка...

Проектування педагогічних тестів контролю знань

Назва:
Проектування педагогічних тестів контролю знань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,47 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Проектування педагогічних тестів контролю знань


Упровадження тематичної системи обліку знань і навичок учнів ставить перед учителем завдання поряд з традиційними формами перевірки результатів навчальної дія-льності ширше практикувати і письмові форми контролю, особливо за великої наповненості класів. Серед багатьох тестів, які практикуються в школах, особлива роль належить тестам успішності. Вони передбачають використання системи спеці-ально підібраних завдань, випробуваних на великому контин-генті учнів, що дозволяє за допомогою певної шкали норма-тивів якісно виміряти у рівних для всіх умовах структуру знань, умінь і навичок учнів і виразити ці результати у кіль-кісних показниках. Тести успішності складаються на основі матеріалу, опрацювання якого передбачено шкільною програ-мою та шкільними підручниками. Перевага тестування втому, що воно грунтується на багатобальному кількісному і якісному вимірюванні знань і вмінь школярів.
Зарубіжна тестологія за період від 30-х років пішла значно вперед у своєму розвитку. По-друге, звернення до тестових форм перевірки знань, умінь і навичок учнів було пов'язано на той час з появою електронних пристроїв, програмованого навчання, викорис-танням у педагогічних науках методів математичної логіки. Особливо помітними в плані відродження тестової діагностики були 70—80-ті роки. Але і це пожвавлення не сприяло розвиткові вітчизняної тестології. Другу спробу суспільного впроваджен-ня тестування у школу і вузи через брак кваліфікованих кадрів психологів, тестологів так і не було реалізовано. Третю спробу суспільного тестування учнів випускних класів і абітурієнтів вузів (спочатку педагогічного і військового профілю, а через рік усіх вступників) було зроблено у 1992—1993 рр. Але вона, як і дві попередніх, закінчилася тихим згортанням тестування. Справа зовсім не в тестах як засобу наукової діагностики, а в організації процесу тестування, в інтерпретації його резуль-татів. Ідея тестування учнів була скомпрометована передусім тому, що до цього не були готові ні вчителі, ні вищі навчальні заклади, а також і учні. Раніше тестування як форма контролю було рідкістю у шкільній практиці, то ж уведення його як обов'язкового заходу викликало справжню паніку і страх у вчителів, учнів та батьків. Тут спрацював ефект новизни, не-сподіваності. До того ж тести були представлені як універ-сальна, нетрадиційна форма перевірки знань. Дискредитували тести як форму контролю знань, умінь і навичок учнів й інші чинники. Це: а) поспішність у справі підготовки тестових за-вдань, брак досвіду; б) брак копіювальної техніки, особливо в сільській місцевості; в) фінансова скрута, яка позначилася на матеріальній базі тестування і характері його організації (ма-ються на увазі і брак спеціально обладнаних для цього при-міщень, складнощі з транспортом для підвозу у незалежні центри тестування дітей з сільської місцевості і багато інших причин).
Аналіз тестових завдань, які сьогодні самостійно склада-ють учителі, показує такі їх найголовніші вади: а) одноманіт-ність побудови; б) зорієнтованість на неістотне, другорядне; в) недостатня увага до творчої діяльності, вмінь і навичок учнів; г) нечіткість формулювання, що породжує двозначність, а, отже, і дезорганізує навчальну роботу учнів. Завдання повинні підбиратися на основі детального аналізу логічної структури навчального матеріалу, з урахуванням типових помилок дітей. Чим різноманітнішою буде функціональна спрямова-ність тестів, тим об'єктивнішими будуть виміри результатів тестування учнів.
Вибір тих чи тих завдань тестового типу для тематичного чи підсумкового контролю здійснюється за логікою навчально-го процесу. Тому слід дотримуватися таких принципів: ці-лісності (система завдань повинна включати якнайбільше їх типів); поступовості і послідовності (завдання ефективні тоді, коли постійно ускладнюються); інтегральності (для перевірки знань повинні також включатися завдання, що розкривають взаємозв'язок навчального матеріалу з іншими шкільними предметами); надмірності (завдання викликає інтерес тоді, як-що воно має характер суб'єктивної новизни); науково обгрун-тованої, посильної для учня завантаженості (учні повинні бути достатньою мірою обізнані з тим, як виконувати ті чи ті завдан-ня.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Проектування педагогічних тестів контролю знань

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок