Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін 

Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін 

Назва:
Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,30 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
 
Реферат на тему:
Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін 


Виховання — складна, нелінійна й багато в чому не визначена імовірнісна система, що відповідно вимагає багатоаспектного й багатовимірного підходу до її аналізу і проектування. Вияв-лення, визначення і кваліфікація суті кожної складової цієї систе-ми, її місця в організації всього педагогічного процесу є надзви-чайно складними завданнями, які не можна розв'язати, власне, пе-дагогічними засобами. Теорія і практика виховання постійно сти-каються з проблемою співвідношення реальності («буття») з ви-ховними завданнями, з виховними ідеалами, устремліннями. Ви-ховний процес тісно пов'язаний із станом суспільства, він спи-рається на реальність, рівень освіченості, умови, в яких живуть суспільство й конкретна дитина.
Спробуємо висвітлити зазначену реальність, яка є живильним середовищем для розвитку й розбудови виховних ідей і концепцій. Тим більше, що процеси, які відбуваються сьогодні в Україні, — економічні, політичні, ідеологічні, культурологічні — мають швид-коплинний, змінюваний характер. У сучасному ідеологічному про-сторі України постійно стикаються інтереси, цінності певних полі-тичних і владних, провладних і опозиційних структур та угрупу-вань, які мають характер протистояння та відкритої боротьби. У такі процеси втягуються якнайширші верстви населення, і серед них молодь. Це перший аспект трансформаційних змін, що відбу-ваються в суспільстві.
Другим аспектом є зміни в світовому та загальноєвропейсько-му просторі, що також мають тенденцію до багатовимірності: тут стрімко змінюються суспільний напрям діяльності, ринок праці, розширюються комунікації та інформаційне поле, відбувається вільний рух людей і товарів, уніфікуються системи освіти. В су-часному світі багато економічних, соціальних і культурних явищ існують і розвиваються як мережеві, тобто такі, що об'єднуються між собою й ігнорують кордони, особливо політичні та адміністра-тивні.
Україна вже частково стала частиною глобалізаційних процесів, характерних для нинішніх реалій. Вони викликають у людства не лише оптимістичні, а й правомірно песимістичні погляди на такий напрям розвитку, який породжує розрив між людьми: багаті, як люди, так і держави, багатіють, а бідні — біднішають. Великі багатонаціональні і транснаціональні компанії значно сильніші за держави. В останній доповіді Програми розвитку ООН говориться про те, що багатство 200 найбагатших людей світу перевищує су-марний прибуток держав, де проживає 41світового населення (2,3 млрд людей). Цей стан екстраполюється на системи освіти та на процеси виховання.
Третій аспект, може, й найважливіший з усіх — це процес реформування й модернізації на-ціональної освітньої системи, її модифікації та трансформації. Він тісно пов'язаний з перши-ми двома аспектами, але має й свої складові: зміна підходів до організації освітнього простору, розширення змістового напов-нення освіти, її об'єктивізація та варіативність, національна й загальногуманістічна спрямова-ність, підвищення ефективності та якості освіти, внесення ін-формаційно-комп'ютерної скла-дової, кореляція із загальноєв-ропейськими та світовими культурно-інформаційними проце-сами тощо.
Такими є сучасні аспекти становлення і розвитку вихов-них процесів. Адже все почи-нається спочатку не тільки з на-родженням дитини, а й з того, що ця дитина, підліток, юнак або дівчина приходить щоразу в оновлене і трансформоване су-спільство, в нові контексти, які передбачають нові підходи, нові завдання та їх розв'язання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін 

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок