Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Особливості учбової діяльності студентів

Особливості учбової діяльності студентів

Назва:
Особливості учбової діяльності студентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,37 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Особливості учбової діяльності студентів”


Особливості навчання у вищій школі
Пiд час викладення курсу особлива увага звертається на ставлення студентів до навчального предмету.
Це вiдношення формується пiд впливом наступних роздумiв:
- свiтоглядне значення предмету (наскiльки вiн допомагає зрозумiти закони розвитку природи та суспiльства, розiбратися в суспiльних явищах);
- пiзнавальне значення предмета (наскiльки вiн поширюе кругозiр, дає цiкавi, портрiбнi знання, розкриває невiдоме);
- суспiльне значення предмета, його роль в науковому, суспiльному, культурному та економiчному життi краiни;
- практичне значення предмету для даного учня (зв'язок з намiченою професiею, можливiсть оволодiння корисними вмiннями та навичками);- легкiсть засвоення даного предмету, до якого учень вiдчуває себе бiльш здiбним;
- добре викладання даного предмету.
З перерахованих мотивiв для студентiв найбiльш значимi мотиви практичнi (зв'язок з професією, можливiсть отримати кориснi вмiння та навички) та пiзнавальнi.
У ВУЗах функціонують різні організаційні форми навчання: лекції, практичні заняття (семінари, лабораторні роботи, практикум, самостійна робота студентів під контролем викладача, науково-дослідна робота студентів, виробнича практика).
В дидактиці ці форми трактуються як способи управління пізнавальною діяльністю для рішення відповідних дидактичних задач. В той же час лекція, семінар практичне заняття, самостійна робота виступають як організаційні форми навчання, таким чином вони є способами здійснення взаємодії студентів і викладачів, в межах яких реалізуються зміст і методи навчання. Процес навчання супроводжується і завршується різними формами контролю.Вузівська лекція – головний ланцюг дидактичного циклу навчання. Її мета – формування орієнтаційної основи для подальшого засвоєння студентами учбового матеріалу. В житті сучасної вищої школи лекцію часто називають “гарячею точкою”.
Слово “лекція” має латинський корінь, від латинського “lection” – читання. Викладачу необхiдно при проведеннi лекції максимально точно i повно освiтити теоретичну сторону питання. Бажано використовувати засоби наочностi та наводити конкретнi приклади.
Необхiдно дати на лекції перелiк довідкової лiтератури. На практичному заняттi бiльшiсть часу має бути вiддана розгляду практичних прикладiв.
Процес навчання у вищій школі передбачає практичні заняття. Вони потрібні для поглибленого навчання дисципліни. Існує багато різних форм практичних занять. Вони грають важливу роль навчаючи студентів застосовувати отримані знання для рішення практичних задач разом з викладачем.
Практичні заняття повинні поглиблювати, розширювати, деталізувати знання, які отримані на лекції в загальній формі, і допомагають опрацюванню навичок професійної діяльності. Воно розвивають абстрактне мислення і мову, дозволяють перевірити знання студентів і виступають як засоби оперативного зворотнього зв’язку.
В сучасній вищій школі семінар є одним із основних видів практичних занять з економічних наук. Він представляє собою засіб розвитку у студентів культури наукового мислення.
Семінар призначений для поглибленого вивчення дисципліни, оволодіння методологією наукового пізнання.
Головна ціль семінарського заняття – забезпечити студентам можливість оволодіти навичками та вмінням використовувати теоретичні знання вибірково дивлячись на особливості вивчаємої галузі. Лабораторні заняття інтегрують теоретико-методологічні знання і практичні вміння і навички студентів в єдиному процесі діяльності учбово-дослідницького характеру.
Самостiйну роботу ми розглядаємо як важливий фактор засвоєння навчального матерiалу, про що свiдчать психолого-педагогiчнi дослiдження.
Метою самостiйної роботи е формування самостiйностi студента, його вмiнь, знань, навичок, що здiйснюеться опосередковано через змiст i методи всiх видiв учбових занять.
Самостійна робота – це робота студентів яка планується та виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Особливості учбової діяльності студентів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок