Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання

Назва:
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,42 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Завдання основних напрямів
всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання


Усебічний розвиток людини, що є головною метою ви-ховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв'язку, взаємоза-лежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання.
Завдання розумового виховання
1. Озброєння учнів знаннями основ наук. У процесі навчання і виховання учні засвоюють певний фонд знань: факти, термінологію, символи, імена, назви, дати, понят-тя, зв'язки і залежності між ними, відображені в прави-лах, законах, закономірностях і формулах.
2. Формування наукового світогляду та національної самосвідомості на базі засвоєння системи знань і соціаль-ного досвіду. Про методику цього напряму виховної робо-ти йтиметься далі.
3. Оволодіння основними мислительними операціями (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематиза-ція) у процесі навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках і самостійної роботи.
4. Вироблення вмінь і навичок культури розумової праці, передусім інтелектуальних вмінь (загальних та спе-ціальних), вміння раціонально організувати час розумової роботи, здатність робити все точно й акуратно, тримати в належному порядку робоче місце, навчальні посібники, приладдя тощо.
Завдання морального виховання
1. Формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань.
2. Виховання моральних почуттів, які виражають за-пити, оцінки, відношення, спрямованість духовного роз-витку особистості.
3. Вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою і реалізовувалися б у будь-якій ситуації та умовах.
Вирішення цих завдань спрямоване на формування моральної свідомості як одного з аспектів суспільної сві-домості, що регулює моральний бік діяльності людини.
Завдання трудового виховання
1. Психологічна підготовка особистості до праці —
формування прагнення сумлінно і відповідально працюва-ти, усвідомлення соціальної значущості праці як необхід-ного обов'язку й духовної потреби людини, бережливе ставлення до результатів праці та до людей праці, творчий підхід до праці.
2. Практична підготовка до праці — озброєння учнів системою загальноосвітніх і політехнічних знань про за-гальні основи виробничої діяльності людини, вироблення вмінь і навичок трудової діяльності, виховання основ тру-дової культури.
3. Підготовка школярів до свідомого вибору профе-сії — виховна робота Інколи, спрямована на те, щоб допо-могти молодій людині обрати життєвий шлях.
Завдання естетичного виховання
1. Формування естетичних понять, поглядів і переко-нань — виховання в молодого покоління розуміння пре-красного, любові до нього, вміння давати правильну есте-тичну оцінку фактам, явищам, процесам.
2. Виховання естетичних почуттів — особливих почут-тів насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрас-не в навколишній дійсності та в мистецтві. Наявність та-ких почуттів є ознакою розвинутого естетичного сприй-няття, істотним критерієм естетичної культури людини.
3. Виховання потреби і здатності створювати прекрас-не в житті та мистецтві — розвиток творчих здібностей ді-тей, опанування ними певного обсягу знань і практичних навичок у галузі музики і співу, образотворчого мистец-тва, залучення їх до різних видів художньої самодіяльно-сті, а головне — привчити школярів будь-яку роботу ви-конувати красиво.
Завдання фізичного виховання
1. Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров'я, постійно займатися фізичною культурою і спортом.
2. Підготовка до захисту Батьківщини, оволодіння для
цього прикладними видами спорту.
3. Підготовка до фізичної праці, виховання працездат-ності.
Зміст і методику виховної роботи з реалізації завдань розглянуто в наступних розділах.
Людина, наголошував А. Макаренко, не виховується частинами. Через це кожна складова виховання, виконую-чи свою особливу роль, слугує водночас досягненню єдиної мети, реалізується у поєднанні з іншими складовими. На-приклад, розумове виховання тісно пов'язане з моральним вихованням, оскільки моральність формується на основі світогляду й самосвідомості.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок