Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі

Загрузка...

Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі

Назва:
Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,04 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі


Поруч з існуючою у ВНЗ України традиційною системою оцінювання успішності впроваджується рейтингова система оцінювання знань та умінь студента. У нашому навчальному закладі кредитно-модульна система навчання запроваджена з 2006 року для студентів, які здобувають ОКР «Молодший спеціаліст» і «Бакалавр».
Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань, навичок і вмінь, що передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного, модульного та семестрового контролю. В основі рейтингової системи оцінювання лежить поетапний контроль і накопичення відповідних балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність упродовж певного періоду навчання (семестр, навчальний рік, навчання за відповідною програмою). Рейтингова система є комплексною системою і враховує не тільки результати навчання, а й інші складники діяльності студента: проведення наукових досліджень, участь в олімпіадах, конкурсах тощо.
Згідно з положеннями ЕСТS, запроваджується 100-бальна шкала оцінювання академічних успіхів студента. Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного контролю і підсумкового контролю знань.
Завдання поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу:
- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;
- систематизація знань та їх активне засвоєння упродовж навчального року;
- відкритість контролю (ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів, критеріями їх оцінювання);
- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань;
- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого розмежування форм контролю за змістом й у часі;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення.
При організації поточного контролю предметні (циклові) комісії самостійно розподіляють загальну кількість балів, за якими оцінюється вся поточна навчальна робота студента, між відповідними складниками контролю, визначають форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання, включають їх до робочих навчальних програм і доводять до відома студентів на початку семестру.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Він реалізується у формі опитування та перевірки результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, експрес-контролю тощо. При цьому контроль засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом, також обов’язково завершується оцінкою.
За рішенням предметних (циклових) комісій студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо), а також спортивних змаганнях, мистецьких заходах та ін. і досягли значних результатів, присуджуються додаткові бали за результати поточного контролю з відповідної дисципліни. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу, що вноситься до відомості, не може перевищувати 70 балів (100 балів у разі відсутності підсумкового контролю).
Модульний контроль є компонентом поточного контролю і здійснюється у формі виконання студентом модульного контрольного завдання (контрольної роботи, тесту тощо) в позааудиторний час згідно із затвердженим графіком.
Поточна модульна оцінка складається з балів, які отримує студент за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських заняттях тощо.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Контроль успішності студента за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS у Луцькому педагогічному коледжі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок